Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2012 09:28 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN: ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO POJAZDÓW NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH W 2012 ROKU
12.01.2012 09:27 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN: DOZOROWANIE MIENIA W BUDYNKU NR 14 W KSIĘGINICACH, BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ORAZ USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ
09.01.2012 14:49 Informacja z otwarcia ofert do postępowania nr 18/ZP/2011 pn. WYKONYWANIE ANALIZ ŚCIEICÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH, OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, ANALIZ WODY NA STACJACH UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ LUBIN
04.01.2012 15:20 ODPOWIEDZI NA PYTANIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU PN.: "WYKONYWANIE ANALIZ ŚCIEKÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH, OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, ANALIZ WODY NA STACJACH UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ Lubin"
03.01.2012 07:37 ODPOWIEDZI NA PYTANIA - WYKONYWANIE ANALIZ ŚCIEKÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH, OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, ANALIZ WODY HA STACJACH UZDATNIANIA WODY MA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ LUBIN
30.12.2011 15:37 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PN.: "WYKONYWANIE ANALIZ ŚCIEKÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH, OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, ANALIZ WODY NA STACJACH UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ Lubin"
27.12.2011 14:50 Informacja o wyniku przetargu pn. Dozorowanie mienia w budynku nr 14 w Księginicach, budynków warsztatowych oraz usług sprzątania pomieszczeń biurowych
22.12.2011 13:14 Informacja o wynikach przetargu pn. Dozorowanie mienia w budynku nr 14 w Księginicach, budynków warsztatowych oraz usług sprzątania pomieszczeń biurowych
20.12.2011 14:34 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA INWESTYCJI W MIEJSCOWOŚCI OBORA.
19.12.2011 15:10 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PN: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA INWESTYCJI W MIEJSCOWOŚCI OBORA
19.12.2011 10:44 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Postępowanie nr 15/ZP/2011 PN: DOZOROWANIE MIENIA W BUDYNKU NR 14 W KSIĘGINICACH, BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ORAZ USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
16.12.2011 15:12 OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO POJAZDÓW NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH w 2012 ROKU
15.12.2011 10:07 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - usługi pocztowe, obejmujące realizację przesyłek pocztowych w obrocie krajowym, poprzez w zakresie odbierania, przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i zagranicą w roku 2012
14.12.2011 12:19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN: DOZOROWANIE MIENIA W BUDYNKU NR 14 W KSIĘGINICACH, BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ORAZ USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
12.12.2011 14:52 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA INWESTYCJI W MIEJSCOWOŚCI OBORA
22.11.2011 08:29 Zawiadomienie o roztrzygnieciu postępowania dotyczy: Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach (numer ogłoszenia 373430 - 2011)
16.11.2011 14:56 Zmiana ogłoszenia - Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
10.11.2011 11:29 OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
07.11.2011 14:48 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn:MODERNIZACJA WENTYLACJI, WYMIANA WYWIETRZNIKÓW DACHOWYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RASZÓWCE
28.10.2011 13:20 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W KSIĘGINICACH 7 C
26.10.2011 15:09 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja wentylacji, wymiana wywietrzników dachowych na oczyszczalni ścieków w Raszówce
24.10.2011 12:41 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA pn. REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W KSIĘGINICACH 7 C z dnia 20 października 2011 r
03.10.2011 13:37 OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: MODERNIZACJA WENTYLACJI, WYMIANA WYWIETRZNIKÓW DACHOWYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RASZÓWCE
30.09.2011 14:59 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN: WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH
30.09.2011 14:57 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN: ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
29.09.2011 10:14 OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W KSIĘGINICACH 7 C
19.09.2011 14:54 Ogłoszenie o zamówieniu pn: WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH
19.09.2011 10:01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN: ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
19.09.2011 09:52 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA INWESTYCJI W MIEJSCOWOŚCIACH: KARCZOWISKA, NIEMSTÓW, OBORA, OSIEK, RASZÓWKA, RASZOWA, SIEDLCE, SZKLARY GÓRNE, WIERCIEŃ, ZALESIE
05.09.2011 11:23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

1 2 3 następna