Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2011 10:03 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN. ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
05.01.2011 10:00 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Wykonywanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych na ośmiu oczyszczalniach ścieków, oraz analiz wody na stacjach uzdatniania wody na terenie gminy wiejskiej Lubin
30.12.2010 08:04 Informacja o wynikach przetargu na odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin .
29.12.2010 09:25 Informacja o wynikach przetargu zamówienia publicznego pn. Wykonywanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych na ośmiu oczyszczalniach ścieków, oraz analiz wody na stacjach uzdatniania wody na terenie gminy wiejskiej Lubin.
22.12.2010 13:39 Sprostowanie - dotyczy: przetarg nieograniczony na Wykonywanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych na ośmiu oczyszczalniach ścieków, oraz analiz wody na stacjach uzdatniania wody na terenie gminy wiejskiej Lubin
22.12.2010 13:33 OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
22.12.2010 12:27 Odpowiedź na pytania - dotyczy przetargu nieograniczonego na Zakup paliw z tankowaniem do pojazdów dla GZUKiM w Księginicach
20.12.2010 14:13 Ogłoszenie o przetargu 23/ZP/2010: WYKONYWANIE ANALIZ ŚCIEKÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH NA OŚMIU OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, ORAZ ANALIZ WODY NA STACJACH UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ LUBIN
16.12.2010 10:20 OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO POJAZDÓW NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH.
12.11.2010 14:02 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN.: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH
12.11.2010 13:59 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN.: DOSTAWA MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH
08.11.2010 10:11 Informacja o wynikach przetargu przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów instalacyjnych dla GZUKiM w Księginicach”.
04.11.2010 14:25 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Remont dachu na budynku mieszkalnym w Miłoradzicach nr 48
03.11.2010 08:02 Odpowiedz na pytania - przetarg nieograniczony pn: dostawa materiałów instalacyjnych dla GZUKiM w Księginicach ogłoszony w BZP w dniu 28 października 2010 r. pod nr 349326 – 2010 postępowanie nr 21/ZP/2010
28.10.2010 13:42 OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH
28.10.2010 13:10 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH
27.10.2010 12:58 Informacja o wynikach przetargu pn. Dostawa materiałów na budowę kanalizacji deszczowej dla GZUKIM w Księginicach.
25.10.2010 10:01 Odpowiedzi na pytania - przetarg nieograniczony pn: Dostawa materiałów na budowę kanalizacji deszczowej dla GZUKIM w Księginicach
22.10.2010 15:23 Odpowiedzi na pytania - przetarg nieograniczony pn: Dostawa materiałów na budowę kanalizacji deszczowej dla GZUKIM w Księginicach
22.10.2010 11:31 Odpowiedzi na pytania - przetarg nieograniczony pn: Dostawa materiałów na budowę kanalizacji deszczowej dla GZUKIM w Księginicach
21.10.2010 17:27 Odpowiedzi na pytania - dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostaw materiałów na budowę kanalizacji deszczowej dla GZUKIM w Księginicach ogłoszony w BZP w dniu 18 października 2010 r. pod nr 335216 - 2010 postępowanie nr 20/ZP/2010.
20.10.2010 15:15 Informacja o wynikach przetargu pn. Dostawa materiałów instalacyjnych dla GZUKiM w Księginicach
18.10.2010 14:56 Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH
18.10.2010 14:12 Odpowiedzi na pytania - przetarg nieograniczony na dostawa materiałów instalacyjnych dla GZUKiM w Księginicach
12.10.2010 13:32 OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH
08.10.2010 15:03 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN: ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO POJAZDÓW NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH
07.10.2010 11:17 OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W MIŁOROADZICACH NR 48
28.09.2010 12:37 OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP PALIW Z TANKOWANIEM DO POJAZDÓW NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH.
27.09.2010 14:11 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA GZUKiM W KSIĘGINICACH
27.09.2010 14:08 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: ODBIÓR Z ZAGOSPODAROWANIEM USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN

1 2 3 4 następna