Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2018 14:52 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
23.03.2018 14:50 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
23.03.2018 13:37 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące: „Naprawy dachu o pokryciu papowym na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Liścu, dz. nr 224/3 (powierzchnia 224 m2 )”
23.03.2018 07:45 Ogłoszenie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Lubin - aktualizacja
21.03.2018 09:21 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.
20.03.2018 13:45 Ogłoszenie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Lubin
20.03.2018 13:39 Informacje - kasa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach
20.03.2018 13:34 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach informuje o zmianie siedziby Ośrodka
16.03.2018 15:16 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 12.03.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki."
15.03.2018 15:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
14.03.2018 12:50 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3, którego inwestorem jest Zarząd Powiatu w Lubinie (zs. 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b).
14.03.2018 12:49 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina informujące o możliwości zapoznania się z treścią decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3, którego inwestorem jest Zarząd Powiatu w Lubinie (zs. 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b) oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
13.03.2018 13:06 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 13:04 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 13:03 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 13:01 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 12:59 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 12:57 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 12:55 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
08.03.2018 09:11 ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 7 marca 2018 r w kwestii zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Pieszków w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Pieszków
26.02.2018 13:15 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974".
22.02.2018 10:01 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
22.02.2018 10:00 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
20.02.2018 14:29 OGŁOSZENIE o naborze wniosków w sprawie powołania na rzeczoznawców do szacowania
20.02.2018 12:52 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu gablot informacyjno- ogłoszeniowych w miejscowościach Krzeczyn Mały, Lisiec, Niemstów-Łazek, Składowice, Miłosna
19.02.2018 10:33 Zarządzenie nr 1443/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
16.02.2018 10:01 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"
15.02.2018 13:33 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2018 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
15.02.2018 11:49 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Lubina o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
15.02.2018 11:47 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki

1 2 3 4 5 6 następna