Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2018 15:29 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu w dniu 10.08.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 36 na odcinku od granicy M. Lubina do miejscowości Siedlce"
14.08.2018 15:25 Zapytanie ofertowe na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
14.08.2018 12:42 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - etap III".
13.08.2018 09:26 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału GDDKIA we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Wawrzaszeka, złożonego w dniu 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+-35 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974"
08.08.2018 13:13 Informacja Koła Łowieckiego "GÓRNIK" w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
30.07.2018 15:20 KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBIN o treningu systemu wczesnego ostrzegania
25.07.2018 14:00 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 23.07.2018 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Lubińskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. DAR.673.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki".
24.07.2018 14:15 Obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi w obszarze "Retków-Ścinawa" udzielonej na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
23.07.2018 10:36 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin.
17.07.2018 11:41 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.
17.07.2018 11:37 ZARZĄDZENIE NR 1667/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
11.07.2018 16:06 KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
09.07.2018 14:56 Wsparcie rodzin - złóż wniosek przez Internet.
09.07.2018 11:33 Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury rady Gminy Lubin.
09.07.2018 11:31 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
06.07.2018 13:04 LXII SESJA Rady Gminy Lubin
05.07.2018 14:10 Posumowanie i Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki, uchwalonej uchwałą Nr LXI/439/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 27 czerwca 2018 r.
02.07.2018 09:02 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubin w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach objętych suszą
28.06.2018 08:38 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. "konserwacja gminnych rowów melioracyjnych" w 2018 roku na terenie gminy Lubin.
25.06.2018 11:29 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
25.06.2018 11:26 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
22.06.2018 12:27 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
15.06.2018 12:20 OGŁOSZENIE o naborze wniosków w sprawie powołania na rzeczoznawców do szacowania
15.06.2018 11:00 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Zaraza ziemniaka
12.06.2018 12:03 Ogłoszenie o zwołaniu LXI sesji Rady Gminy Lubin
11.06.2018 15:21 zawiadomienie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Księginicach
11.06.2018 10:12 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 05.06.2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. znak. DAR.673.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki"
06.06.2018 11:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
04.06.2018 14:19 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
30.05.2018 14:18 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin-Stonka ziemniaczana

1 2 3 4 5 6 następna