Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2017 13:24 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Zakup przełączników sieci komputerowej na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”.
11.10.2017 15:17 Unieważnienie postępowania: Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
10.10.2017 12:54 Remont świetlicy w Gogołowicach prace projektowe - informacja o udzieleniu zamówienia
09.10.2017 12:53 Informacja o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin.”
06.10.2017 08:55 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu tablic informacyjno- ogłoszeniowych w miejscowościach Niemstów Lisiec i Krzeczyn Wielki
04.09.2017 11:43 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
05.06.2017 12:32 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin – 2017 r .”
26.05.2017 09:54 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia"
02.03.2017 09:11 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Wykonanie badań monitoringowych zamkniętych składowisk odpadów komunalnych w Siedlcach i Niemstowie” w 2017 r.
06.02.2017 08:28 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i projektów oświatowych w 2017 roku
03.02.2017 14:55 Zapytanie ofertowe dot. projektu dla zad. „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
04.10.2016 11:04 ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie ekspertyzy obejmującej problematykę wyrobisk górniczych kopalni „Lubin” i „Polkowice-Sieroszowice” w latach 2009-2011, w przedmiocie ustalenia rzeczywistych cech i funkcji obiektów i urządzeń zlokalizowanych w wyrobisku górniczym będących własnością KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie oraz własnością KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w kontekście istotnych parametrów funkcjonalnych i technicznych budowli, wyszczególnionych w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
03.10.2016 14:53 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na usługę biegłego rewidenta do projektu "Lokalny Program rewitalizacji dla gminy Lubin"
16.09.2016 14:18 Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta dla projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin"
02.09.2016 11:20 Ogłoszenie w przedmiocie wyboru Wykonawcy na zadanie dotyczące wykonania ulotek dla projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin"
01.09.2016 13:09 Ogłoszenie o wyborze oferty na zapewnienie cateringu na konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”
24.08.2016 12:56 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ulotek dla projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin
22.08.2016 12:03 Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia cateringu na konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”
27.07.2016 14:54 Ogłoszenie o wyborze oferty na zapewnienie cateringu dla uczestników spotkań warsztatowych organizowanych w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”
22.07.2016 19:14 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na zadanie dotyczące świadczenia usług serwisowania zestawów komputerowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
13.07.2016 13:01 Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia cateringu dla uczestników spotkań warsztatowych organizowanych w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”
01.07.2016 14:48 Ogłoszenie o wyborze oferty na publikację ogłoszeń prasowych w dolnośląskiej prasie regionalnej w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”
15.06.2016 15:36 Zapytanie ofertowe dotyczące publikacji ogłoszeń prasowych w dolnośląskiej prasie regionalnej w ramach promocji projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”
09.06.2016 10:53 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych biegnących śladem działek nr 245/2, 184/34, 184/1, 184/12, 184/26 w miejscowości Gorzyca”.
31.05.2016 14:28 OGŁOSZENIE o wyborze oferty na wykonanie usługi pn.: „Wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich drzew wchodzących w skład zabytkowej Alei Lipowej w Krzeczynie Wielkim”
26.04.2016 13:19 OGŁOSZENIE o wyborze oferty na wykonanie usługi pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin
30.03.2016 11:30 Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy do realizacja zadania: Opracowanie materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”
23.03.2016 13:43 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin.
22.03.2016 13:43 OGŁOSZENIE o wyborze oferty o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie badań monitoringowych zamkniętych składowisk odpadów komunalnych w Siedlcach i Niemstowie" w 2016 r.
18.03.2016 15:30 ogłoszenie o wyborze wykonawców w zapytaniu Opracowanie diagnozy urbanistyczno - architektonicznej i technicznej Gminy Lubin do Lokalnego Programu Rewitalizacji

1 2 3 4 5 6 następna