Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2018 13:33 zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych
21.03.2018 15:04 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lubin".
16.03.2018 08:32 Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szklary Górne na dz. nr 2/4”
16.03.2018 08:28 Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłosna na działce nr 146”
21.02.2018 11:11 Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 218/1 w miejscowości Gorzyca"
20.02.2018 12:52 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu gablot informacyjno- ogłoszeniowych w miejscowościach Krzeczyn Mały, Lisiec, Niemstów-Łazek, Składowice, Miłosna
16.02.2018 10:01 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"
15.02.2018 13:33 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2018 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
13.02.2018 12:06 Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Osiek na dz. nr 110/8 ul. Tęczowa”.
12.02.2018 13:02 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
09.02.2018 13:38 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2018 roku.
06.02.2018 14:55 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: Wzmocnienie nawierzchni drogowej ul. Wrzosowej w miejscowości Obora, położonej na terenie Gminy Lubin na działkach drogowych nr 370/1 i 370/2
29.01.2018 15:20 Zapytanie ofertowe na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2018 roku.
29.01.2018 08:42 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Niemstów na dz. nr 45
29.01.2018 08:41 Informacja o udzieleniu zamówienia - „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Ustronie na dz. nr 100”.
22.01.2018 14:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zadania pn.: Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubin miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i innymi obowiązującymi przepisami w 2018 roku
16.01.2018 08:28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zadania pn. "Świadczenie usług weterynaryjnych oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lubin w 2018 roku"
08.01.2018 10:25 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szklary Górne na działce nr 246/2
08.01.2018 10:24 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Raszówka ul. Polna dz. 129/9
08.01.2018 10:23 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Raszówka dz. 488/12 oraz 483/1
08.01.2018 10:22 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Osiek na działce nr 176/1, 161/34 oraz 161/25 ul. Czereśniowa
08.01.2018 10:21 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Osiek na działce nr 150 ul. Miedziana
08.01.2018 09:57 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Chróstnik na działce nr 328/16, 328/18 oraz 215/3
03.01.2018 14:46 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOT. ZADANIA PN: „Zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”.
21.12.2017 12:24 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa oraz montaż systemu do obsługi posiedzeń Rady Gminy Lubin”.
19.12.2017 12:16 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące zapewnienia w 2018 r. dostępu do Internetu w ramach utrzymania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”
12.12.2017 15:37 ogłoszenie o wyborze oferty dot. ubezpieczenia sprzętu komputerowego w 2018 r. zakupionego do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
12.12.2017 13:55 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wzmocnienie działek drogowych o nawierzchni gruntowej, tłuczniem (kruszywo kamienne) na terenie Gminy Lubin.
27.11.2017 07:47 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
21.11.2017 13:10 Unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 31.10.2017 na zarządzanie projektem pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"

1 2 3 4 5 6 następna