Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2010 12:23 Zawiadomienie o zawarciu umowy: Ubezpieczenie majątku Gminy Lubin na 2010 rok
04.01.2010 13:48 Informacja o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii elektrycznej (zakup) dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2010 r
29.12.2009 15:22 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Nabór personelu do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie nauczania zintegrowanego” w trybie zamówienia z wolnej ręki
29.12.2009 15:13 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Nabór personelu do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie matematyki, języka polskiego i języka obcego” w trybie zamówienia z wolnej ręki.
29.12.2009 15:08 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Nabór personelu do prowadzenia zajęć logopedycznych” w trybie zamówienia z wolnej ręki.
29.12.2009 15:02 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Nabór personelu do prowadzenia zajęć w zakresie opieki i doradztwa pedagogiczno-psychologicznego” w trybie zamówienia z wolnej ręki.
29.12.2009 13:44 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nabór koordynatorów szkolnych w ramach projektu pn.: RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN”
22.12.2009 13:24 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieszkowie, Gmina Lubin - Zamówienie Uzupełniające
21.12.2009 15:48 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: Obsługa prawna i doradztwo prawne
18.12.2009 14:44 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa świetlicy w Oborze (dz. nr 146/1, 146/2)
17.12.2009 15:18 Zawiadomienie o zawarciu umowy dot. postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Nabór personelu do obsługi projektu
14.12.2009 12:37 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 749/RI/2009/U na wykonanie remontu pomieszczenia po sklepie w świetlicy wiejskiej w Niemstowie w granicach działki nr 132
14.12.2009 12:35 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 748/RI/2009/U na wykonanie piłkołapu przy boisku sportowym w Raszówce
14.12.2009 12:32 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 747/RI/2009/U na wykonanie piłkołapu przy boisku sportowym w Niemstowie
10.12.2009 11:06 Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Renowację parku zabytkowego w Miłoradzicach w zakresie renowacji szaty roślinnej
09.12.2009 13:58 Zawiadomienie o zawarciu umowy dot. postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych
30.11.2009 14:15 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świetlica wiejska w Zimnej Wodzie (dz. nr 33)
11.09.2009 15:49 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę ogrodzenia działki nr 62 w Zimnej Wodzie
11.09.2009 11:07 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.300.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubin na rok 2009 zgodnie z Uchwałą Nr XXX/152/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku
19.08.2009 10:54 Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 421/RI/2009/U na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Adaptacja budynku w Składowicach 5a na oddział przedszkolny”
30.07.2009 11:45 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 393./RI/2009/U na wykonanie zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Szklarach Górnych, dz. nr 149/2”
21.07.2009 15:06 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 308/RI/2009/U na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika w miejscowości Księginice”
07.07.2009 13:24 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ogrodzenie boiska w Składowicach”
25.06.2009 09:04 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 328/RI/2009/U na wykonanie zadania pn: „ Budowa i montaż 29 szt. progów zwalniających na drogach wewnętrznych na terenie gminy Lubin”
10.06.2009 09:00 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 308/RI/2009/U na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont świetlicy w Miłosnej”
21.05.2009 14:33 Ogłoszenie o zawarciu umowy pn. „Zakup samochodu” dla Urzędu Gminy w Lubinie.
25.04.2009 21:26 Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych - "Budowa chodnika w miejscowości Raszowa, Gmina Lubin"
25.04.2009 19:21 Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych - "Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice"
24.04.2009 14:29 Ogłoszenie o zawarciu umowy pn.: „Budowa świetlicy w Osieku – zamówienie uzupełniające”
24.04.2009 14:23 Ogłoszenie o zawarciu umowy pn.: „Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym – zamówienie uzupełniające".

1 2 następna