Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2010 12:50 UCHWAŁA NR XLIII/224/2009 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2009
05.01.2010 12:47 UCHWAŁA NR XLIII/223/2009 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2010
16.12.2009 09:23 Uchwała Nr XLII/222/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia: Planu odnowy miejscowości Gola na lata 2009 - 2016
05.12.2009 19:51 Uchwała Nr XLI/221/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 6 grudnia 2006 roku
05.12.2009 19:48 Uchwała Nr XLI/220/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 listopada 2009 r, w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniających do zasiłku okresowego i celowego
05.12.2009 19:43 Uchwała Nr XLI/219/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubin
07.12.2009 22:52 UCHWAŁA NR XLI/218/2009 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/78/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
07.12.2009 22:50 UCHWAŁA NR XLI/217/2009 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
07.12.2009 22:48 UCHWAŁA NR XLI/216/2009 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin
07.12.2009 22:44 Uchwała Nr XLI/215/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na 2009 rok
07.12.2009 22:41 Uchwała Nr XLI/214/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
05.12.2009 19:40 Uchwała Nr XLI/213/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
05.12.2009 19:38 Uchwała Nr XLI/212/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
05.12.2009 19:34 Uchwała Nr XLI/211/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
05.12.2009 19:31 Uchwała Nr XLI/210/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
03.11.2009 14:07 Uchwała Nr XL/209/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 28 października 2009r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zaprzestania działań zmierzających do sprzedaży Polskiej Miedzi
03.11.2009 14:05 Uchwała Nr XL/208/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/130/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 9 października 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Lubin
03.11.2009 14:02 Uchwała Nr XL/207/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubin do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka DOLNOŚLĄSKA KRAINA KARPIA
30.10.2009 13:30 Uchwała Nr XL/206/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubin
03.11.2009 14:35 UCHWAŁA NR XL/205/2009 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wydzielenia środków w Gminie Lubin na realizację zadania pn: Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice na lata 2009-2012
30.10.2009 13:29 Uchwała Nr XL/204/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
30.10.2009 13:26 Uchwała Nr XL/203/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
02.10.2009 10:17 Uchwała Nr XXXIX/202/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 21 września 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisiec na lata 2009 - 2016
02.10.2009 10:08 Uchwała Nr XXXIX/201/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 21 września 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czerniec na lata 2009 - 2016
02.10.2009 09:59 Uchwała Nr XXXIX/200/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 21 września 2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2009
02.09.2009 11:08 Uchwała Nr XXXVIII/199/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie apelu Rady Gminy Lubin wzywającego mieszkańców Gminy Lubin do udziału w referendum gminnym dotyczącym budowy odkrywkowej kopani węgla brunatnego na terenie Gminy Lubin
02.09.2009 11:02 Uchwała Nr XXXVIII/198/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie stanowiska Rady Gminy Lubin inicjatora referendum gminnego dotyczącego budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie Gminy Lubin
07.09.2009 11:37 Uchwała Nr XXXVIII/197/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubin do opracowania i realizacji projektu pn. Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013
15.09.2009 13:24 Uchwała Nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raszówce
28.08.2009 14:27 UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2009 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”

1 2 3 następna