Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2017 10:35 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
22.08.2017 11:54 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE
16.08.2017 10:10 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
09.08.2017 14:46 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
03.08.2017 12:09 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
02.08.2017 14:22 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW PARKÓW ZABYTKOWYCH W GMINIE LUBIN
02.08.2017 14:16 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW NA TERENIE GMINY LUBIN (ZADANIE II).
19.07.2017 14:52 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN.
14.07.2017 14:44 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY ULICY KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE - ETAP I
12.07.2017 13:23 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH Z NAZWAMI ULIC ORAZ Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI NA TERENIE GMINY LUBIN.
11.07.2017 13:56 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW NA TERENIE GMINY
11.07.2017 13:54 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK POWSTAŁYCH NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBIN.
19.06.2017 14:38 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
13.06.2017 09:49 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN.
06.06.2017 11:25 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE.
01.06.2017 15:08 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
01.06.2017 13:54 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW PARKÓW ZABYTKOWYCH W GMINIE LUBIN.
31.05.2017 12:51 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW NA TERENIE GMINY LUBIN.
25.05.2017 15:20 Informacja o zamiarze zawarcia umowy dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK POWSTAŁYCH NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBIN.
25.05.2017 15:19 Informacja o zamiarze zawarcia umowy dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.:ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH Z NAZWAMI ULIC ORAZ Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI NA TERENIE GMINY LUBIN.
17.05.2017 11:30 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: WYKONYWANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM, LETNIM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH ZALICZANYCH DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, DRÓG WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ, CZĄSTKOWĄ NAPRAWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH GRUNTOWYCH ORAZ GRUNTOWYCH O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ.
06.04.2017 13:19 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
03.04.2017 14:35 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: WYKONYWANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM, LETNIM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH ZALICZANYCH DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, DRÓG WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ, CZĄSTKOWĄ NAPRAWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH GRUNTOWYCH ORAZ GRUNTOWYCH O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
06.03.2017 14:43 Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zamówienia z wolnej ręki pn. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
31.01.2017 14:47 Informacja o udzieleniu zamówienia, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2017.
28.12.2016 15:22 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubin” w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15.12.2016 14:41 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na zadanie pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
26.10.2016 10:01 Zamawiający informuje o zawarciu aneksu do Umowy Nr 1093/RI/2016/U z dnia 24.08.2016r. podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Aneks zawarto na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.06.2016r. Aneks dotyczy: Przebudowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Osieku na działce nr 150, 183 - etap I - zamówienie uzupełniające
24.10.2016 14:11 Zamawiający informuje o zawarciu aneksu do Umowy Nr 622/RI/2016/U z dnia 25.05.2016r. podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Aneks zawarto na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.06.2016r. Aneks dotyczy: Przebudowy drogi w miejscowości Pieszków Gmina Lubin (kierunek Niemstów -Gorzelin) - etap II - zamówienie uzupełniające.
20.10.2016 10:59 Zamawiający informuje o zawarciu aneksu do Umowy Nr 1014/RI/2016/U z dnia 29.07.2016r. podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Aneks zawarto na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.06.2016r. Aneks dotyczy: Przebudowy drogi wewnętrznej w Oborze (ulica Bursztynowa) - dz. 364 - zamówienie uzupełniające.

1 2 3 następna