Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2017 10:02 ZARZĄDZENIE NR 1268/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 września 2017 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Lubin na rok 2018
03.10.2017 10:01 ZARZĄDZENIE NR 1240/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 6 września 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
03.10.2017 10:00 ZARZĄDZENIE NR 1239/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
08.09.2017 10:07 UCHWAŁA NR LI/353/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
08.09.2017 10:05 UCHWAŁA NR LI/352/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
22.08.2017 10:31 ZARZĄDZENIE NR 1174/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
22.08.2017 10:30 ZARZĄDZENIE NR 1073/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
22.08.2017 10:28 ZARZĄDZENIE NR 1172/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
22.08.2017 10:27 ZARZĄDZENIE NR 1156/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
22.08.2017 10:26 ZARZĄDZENIE NR 1155/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
22.08.2017 10:25 ZARZĄDZENIE NR 1154/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
12.07.2017 12:38 ZARZĄDZENIE NR 1136/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
12.07.2017 12:36 ZARZĄDZENIE NR 1135/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
12.07.2017 12:34 ZARZĄDZENIE NR 1131/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
04.07.2017 14:52 UCHWAŁA NR L/331/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
04.07.2017 14:51 UCHWAŁA NR L/330/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
04.07.2017 14:50 UCHWAŁA NR L/329/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016
04.07.2017 14:49 UCHWAŁA NR L/ 328/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016
19.06.2017 13:25 ZARZĄDZENIE NR 1113/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
19.06.2017 13:22 ZARZĄDZENIE NR 1112/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
19.06.2017 13:04 ZARZĄDZENIE NR 1107/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
19.06.2017 13:02 ZARZĄDZENIE NR 1106/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
19.06.2017 13:00 ZARZĄDZENIE NR 1105/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
26.05.2017 14:08 UCHWAŁA NR XLIX/326/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
26.05.2017 14:05 ZARZĄDZENIE NR 1096/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
25.05.2017 10:21 ZARZĄDZENIE NR 1090/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lubin za rok 2016
25.05.2017 09:20 ZARZĄDZENIE NR 1087/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
16.05.2017 10:37 ZARZĄDZENIE NR 1079/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
16.05.2017 10:36 ZARZĄDZENIE NR 1078/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
16.05.2017 10:34 ZARZĄDZENIE NR 1075/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

1 2 3 4 5 6 następna