Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2017 10:53 ZARZĄDZENIE NR 987/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
07.02.2017 10:53 ZARZĄDZENIE NR 986/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
07.02.2017 10:52 ZARZĄDZENIE NR 976/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
07.02.2017 10:51 ZARZĄDZENIE NR 975/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
31.01.2017 09:17 ZARZĄDZENIE NR 971/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
31.01.2017 09:16 ZARZĄDZENIE NR 970/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
31.01.2017 09:15 ZARZĄDZENIE NR 954/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
31.01.2017 09:10 ZARZĄDZENIE NR 953/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
24.01.2017 12:39 Uchwała Nr II/6/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubin przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubin nr XLIII/280/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017
24.01.2017 12:38 Uchwała Nr II/5/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Lubin nr XLIII/279/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin i uchwale Rady Gminy Lubin nr XLIII/280/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017
24.01.2017 12:37 ZARZĄDZENIE NR 949/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2016
24.01.2017 12:36 ZARZĄDZENIE NR 948 /2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2016
04.01.2017 10:31 ZARZĄDZENIE NR 947/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2016
04.01.2017 10:30 ZARZĄDZENIE NR 946/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2016
04.01.2017 10:29 ZARZĄDZENIE NR 945/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Lubin oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok
04.01.2017 10:28 ZARZĄDZENIE NR 944/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2016
04.01.2017 10:27 ZARZĄDZENIE NR 943/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2016
04.01.2017 10:26 ZARZĄDZENIE NR 940/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2016
04.01.2017 10:25 ZARZĄDZENIE NR 939/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2016
04.01.2017 10:24 ZARZĄDZENIE NR 938/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2016
04.01.2017 10:23 ZARZĄDZENIE NR 924/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2016
02.01.2017 11:03 UCHWAŁA NR XLIV/284/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
02.01.2017 11:01 UCHWAŁA NR XLIV/283/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016
21.12.2016 09:04 UCHWAŁA NR XLIII/280/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017
21.12.2016 09:03 UCHWAŁA NR XLIII/279/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
16.12.2016 11:13 ZARZĄDZENIE NR 929/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2016
16.12.2016 11:13 ZARZĄDZENIE NR 928/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2016
16.12.2016 11:12 ZARZĄDZENIE NR 923/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2016
16.12.2016 11:11 ZARZĄDZENIE NR 922/2016 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2016
16.12.2016 10:46 Uchwała Nr II/338/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubin przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok

1 2 3 4 5 6 następna