Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2018 09:42 ZARZĄDZENIE NR 1434/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
08.03.2018 09:41 ZARZĄDZENIE NR 1433/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
15.02.2018 12:12 Uchwała nr II/65/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubin przedstawionej w uchwale Rady Gminy Lubin nr LVII/392/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin i uchwale Rady Gminy Lubin nr LVII/393/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018
15.02.2018 12:11 Uchwała nr II/64/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubin przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubin nr LVII/393/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018
09.02.2018 12:10 ZARZĄDZENIE NR 1422/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
09.02.2018 12:05 ZARZĄDZENIE NR 1421/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
08.02.2018 13:49 UCHWAŁA NR LVIII/397/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
08.02.2018 13:48 UCHWAŁA NR LVIII /396 / 2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
07.02.2018 11:36 ZARZĄDZENIE NR 1402/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
07.02.2018 11:35 ZARZĄDZENIE NR 1401/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
10.01.2018 10:14 UCHWAŁA NR LVII/393/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018
10.01.2018 10:13 UCHWAŁA NR LVII/392/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
10.01.2018 10:12 UCHWAŁA NR LVII/391/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
10.01.2018 10:11 UCHWAŁA NR LVII/390/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
10.01.2018 10:10 UCHWAŁA NR LVII/389/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
28.12.2017 09:19 Uchwała nr 11/393/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubin przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok
28.12.2017 09:18 Uchwała nr II/392/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubin przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
11.12.2017 08:31 UCHWAŁA NR LV/383/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
11.12.2017 08:30 UCHWAŁA NR LV/382/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca WPF Gminy Lubin
13.11.2017 10:07 ZARZĄDZENIE NR 1316/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:06 ZARZĄDZENIE NR 1315/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:05 ZARZĄDZENIE NR 1314/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:04 ZARZĄDZENIE NR 1307/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:04 ZARZĄDZENIE NR 1311/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
13.11.2017 10:03 ZARZĄDZENIE NR 1300/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:02 ZARZĄDZENIE NR 1299/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:01 ZARZĄDZENIE NR 1298/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:00 ZARZĄDZENIE NR 1286/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 09:59 ZARZĄDZENIE NR 1285/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
02.11.2017 13:34 UCHWAŁA NR LIII/367/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017

1 2 3 4 5 6 następna