Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2019 11:11 UCHWAŁA NR XI/130/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
07.10.2019 11:06 UCHWAŁA NR XI/129/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
02.10.2019 11:01 ZARZĄDZENIE NR 372/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
02.10.2019 11:00 ZARZĄDZENIE NR 371/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
02.10.2019 10:59 ZARZĄDZENIE NR 370/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
02.10.2019 10:54 ZARZĄDZENIE NR 365/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
02.10.2019 10:53 ZARZĄDZENIE NR 356/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
02.10.2019 10:52 ZARZĄDZENIE NR 355/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
02.10.2019 10:51 ZARZĄDZENIE NR 354/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
20.08.2019 08:46 ZARZĄDZENIE NR 310/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
01.07.2019 09:50 UCHWAŁA NR VIII/96/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2018.
01.07.2019 09:49 UCHWAŁA NR VIII/95/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2018.
30.05.2019 14:50 ZARZĄDZENIE NR 231/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie raportu o stanie Gminy Lubin za rok 2018
30.05.2019 14:44 ZARZĄDZENIE NR 230/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
30.05.2019 14:42 ZARZĄDZENIE NR 229/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
30.05.2019 14:40 ZARZĄDZENIE NR 228/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
28.05.2019 12:41 ZARZĄDZENIE NR 224/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie upublicznienia niektórych danych dotyczących samorządowej gospodarki finansowej
17.05.2019 13:30 ZARZĄDZENIE NR 215/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
17.05.2019 13:25 ZARZĄDZENIE NR 214/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
17.05.2019 13:18 ZARZĄDZENIE NR 213/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
10.05.2019 14:43 ZARZĄDZENIE NR 208/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Lubin oraz publikacji sprawozdania finansowego Gminy Lubin za rok 2018
10.05.2019 11:55 Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Lubinie
26.04.2019 15:19 ZARZĄDZENIE NR 197/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
26.04.2019 15:17 ZARZĄDZENIE NR 196/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
26.04.2019 15:16 ZARZĄDZENIE NR 195/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
26.04.2019 15:13 ZARZĄDZENIE NR 194/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
11.04.2019 10:35 ZARZĄDZENIE NR 174/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019
11.04.2019 10:33 ZARZĄDZENIE NR 173/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019
11.04.2019 10:32 ZARZĄDZENIE NR 172/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019
11.04.2019 10:32 ZARZĄDZENIE NR 169/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2018

1 2 3 4 5 6 następna