Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2020 18:33 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK UL. PIESZKOWSKA
16.10.2020 14:14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GOGOŁOWICE POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY LUBIN
16.10.2020 14:12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY LUBIN.
14.10.2020 13:38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Remont drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Siedlcach - etap III.
29.09.2020 13:16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:„ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) – W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN.: „ZDALNA SZKOŁA + WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO”.
18.09.2020 15:03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki pn. DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
18.09.2020 15:01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
18.09.2020 15:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI : GORZYCA, ZIMNA WODA, LISIEC.
03.09.2020 14:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, GORZYCA, SKŁADOWICE.
28.08.2020 12:59 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Lubin w miejscowości: Krzeczyn Mały, Szklary Górne, Osiek.
28.08.2020 12:58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Składowice
28.08.2020 12:56 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 44/11, 44/12 ORAZ TERENU DZIAŁEK NR 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/13 I 44/14 W M. SZKLARY GÓRNE.
26.08.2020 09:05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego , pn.:REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE, W ZAKRESIE: 1. BUDOWY OBIEKTU STANOWIĄCEGO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ CIEK NIEMSTOWSKI POTOK W CIĄGU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-HISTORYCZNEJ W PARKU ZABYTKOWYM W NIEMSTOWIE; 2. BUDOWY PLENEROWEJ WIATY NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE; 3. WYKONANIA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-HISTORYCZNEJ W PARKU.
24.07.2020 10:10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI: KRZECZYN MAŁY, OSIEK, GORZYCA, SKŁADOWICE, LISIEC, MIROSZOWICE, SZKLARY GÓRNE, ZIMNA WODA.
23.07.2020 08:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania na usługi społeczne pn.:USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
23.07.2020 07:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP III
13.07.2020 13:27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP I.
18.06.2020 14:50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, NIEMSTÓW, GORZYCA, SKŁADOWICE, USTRONIE, ZALESIE.
18.06.2020 14:41 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pod nazwą: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM.
16.06.2020 15:47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo -rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Miłosna, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, Gola, Raszowa, Osiek, Czerniec”
05.06.2020 15:10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP II
01.06.2020 14:46 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim”
28.05.2020 15:22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania na usługi społeczne pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), tj. poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
18.05.2020 10:47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
06.05.2020 14:35 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek”,
05.05.2020 12:53 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedlcach” na terenie dz. 205/40 obr. Siedlce.
24.04.2020 11:34 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II.
24.04.2020 11:30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obora, Gola i Miroszowice.
16.03.2020 11:50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN.
12.02.2020 14:10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN.

1 2 następna