Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2019 15:27 Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
12.08.2019 08:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka
29.07.2019 14:18 Informacja o udzieleniu zamówienia.
23.07.2019 14:16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin.
22.07.2019 10:44 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedlcach.
03.07.2019 15:30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niemstów, Miłosna, Gorzyca i Obora.
24.06.2019 11:55 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo -rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Krzeczyn Mały, Miłoradzice, Siedlce, Raszówka
14.06.2019 13:34 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
10.06.2019 09:46 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ”
07.05.2019 15:30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH.
07.05.2019 15:20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 44/11, 44/12 ORAZ TERENU DZIAŁEK NR 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/13 I 44/14 W M. SZKLARY GÓRNE
07.05.2019 14:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek
07.05.2019 12:26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN .
02.05.2019 12:26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ do postępowania na zadanie pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), tj. poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
02.05.2019 10:10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH.
16.04.2019 12:11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN,
20.03.2019 12:17 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN.
06.03.2019 13:09 Informacji o udzieleniu zamówienia dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
05.03.2019 11:45 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Obora, Szklary Górne, Miroszowice
13.02.2019 12:01 Informacja o udzieleniu zamówienia dotycząca postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Pzp, pn.: Eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin
05.02.2019 11:36 Informacja o udzieleniu zamówienia dotycząca postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.:USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
04.02.2019 14:16 informacja o udzieleniu zamówienia dotycząca postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.: Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin
29.01.2019 10:25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN