Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2020 12:04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, pn.: ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
03.01.2020 11:05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA.
02.01.2020 10:39 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie.
31.12.2019 13:04 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW – ETAP III
30.12.2019 10:22 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie”.
23.12.2019 14:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
23.12.2019 12:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik.
23.12.2019 11:28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
23.12.2019 11:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH.
12.12.2019 15:15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II”
05.12.2019 12:56 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: WDROŻENIE SYSTEMU E-USŁUG - ZINTEGROWANEGO WEWNĄTRZADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZWSI)WRAZ Z URUCHOMIENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU„ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”.
14.11.2019 09:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1223D W M. NIEMSTÓW, NA ODCINKU 0+990 DO 1+590
13.11.2019 12:28 Ogłoszenie o udzelenieu zamówienia do postępowania pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
06.11.2019 15:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
11.10.2019 15:05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniadot. przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Szklary Górne, Bukowna, Krzeczyn Mały, Miroszowice”.
24.09.2019 15:08 Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia
24.09.2019 11:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Osiek, Obora, Chróstnik.
26.08.2019 14:07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
13.08.2019 15:27 Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
12.08.2019 08:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka
29.07.2019 14:18 Informacja o udzieleniu zamówienia.
23.07.2019 14:16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin.
22.07.2019 10:44 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedlcach.
03.07.2019 15:30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niemstów, Miłosna, Gorzyca i Obora.
24.06.2019 11:55 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo -rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Krzeczyn Mały, Miłoradzice, Siedlce, Raszówka
14.06.2019 13:34 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
10.06.2019 09:46 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ”
07.05.2019 15:30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH.
07.05.2019 15:20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 44/11, 44/12 ORAZ TERENU DZIAŁEK NR 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/13 I 44/14 W M. SZKLARY GÓRNE
07.05.2019 14:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek

1 2 następna