Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2019 10:16 UCHWAŁA NR XI/131/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/69/2019 z dnia 18 marca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów.
07.10.2019 10:15 UCHWAŁA NR XI/130/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
07.10.2019 10:14 UCHWAŁA NR XI/129/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
07.10.2019 10:13 UCHWAŁA NR XI/128/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/68/2019 z dnia 18 marca 2019r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka.
07.10.2019 10:12 UCHWAŁA NR XI/127/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubin
07.10.2019 10:11 UCHWAŁA NR XI/126/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazw: ul. Akacjowa, ul. Brzozowa we wsi Krzeczyn Wielki
07.10.2019 10:10 UCHWAŁA NR XI/125/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Spokojna we wsi Siedlce
07.10.2019 10:09 UCHWAŁA NR XI/124/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Malinowa we wsi Osiek.
07.10.2019 10:07 UCHWAŁA NR XI/123/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Poziomkowa we wsi Osiek.
07.10.2019 10:06 UCHWAŁA NR XI/122/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Rabatkowa we wsi Osiek
07.10.2019 10:05 UCHWAŁA NR XI/121/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Fiołkowa we wsi Obora
07.10.2019 10:04 UCHWAŁA NR XI/120/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Niemstów
07.10.2019 10:03 UCHWAŁA NR XI/119/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 września 2019 r. w sprawie apelu Rady Gminy Lubin o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 36 w miejscowościach Siedlce, Osiek, Niemstów, Miłosna i Gogołowice oraz na drodze wojewódzkiej nr 335 w miejscowości Krzeczyn Wielki.
14.08.2019 11:43 UCHWAŁA NR X/118/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
14.08.2019 11:42 UCHWAŁA NR X/117/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia
14.08.2019 11:41 UCHWAŁA NR X/116/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1218D w miejscowości Szklary Górne
14.08.2019 11:40 UCHWAŁA NR X/115/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
24.07.2019 12:47 UCHWAŁA NR IX/114/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019
24.07.2019 12:46 UCHWAŁA NR IX/113/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
24.07.2019 12:45 UCHWAŁA NR IX/112/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
24.07.2019 12:43 UCHWAŁA NR IX/111/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów w kadencji 2020-2023
24.07.2019 12:42 UCHWAŁA NR IX/110/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
24.07.2019 12:41 UCHWAŁA NR IX/109/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Niemstów
24.07.2019 12:40 UCHWAŁA NR IX/108/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Siedlce
24.07.2019 12:38 UCHWAŁA NR IX/107/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Siedlce
24.07.2019 12:36 UCHWAŁA NR IX/106/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Siedlce.
24.07.2019 12:34 UCHWAŁA NR IX/104/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Raszówka
24.07.2019 12:34 UCHWAŁA NR IX/105/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
24.07.2019 12:33 UCHWAŁA NR IX/103/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Obora
24.07.2019 12:31 UCHWAŁA NR IX/102/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Raszówka

1 2 3 4 5 następna