Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2018 11:47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN. 18000 KG.
18.09.2018 14:52 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WARSTW BITUMICZNYCH
18.09.2018 14:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
14.09.2018 14:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH - ETAP I.
12.09.2018 13:38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
05.09.2018 11:59 Ogłoszenie OSP Czerniec o udzieleniu zamówienia, dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CZERŃCU
27.08.2018 13:19 Ołoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019
21.08.2018 11:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną pn.: Organizacja XXI Międzynarodowego Memoriału Im. Henryka Kruglińskiego w Piłce Ręcznej Kobiet
14.08.2018 11:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
10.08.2018 15:31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REALIZACJI ZADANIA: „ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNA WODA, DZ. 84, OBR. ZIMNA WODA, GMINA LUBIN”
10.08.2018 15:12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE, USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY
17.07.2018 14:04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 – ETAP III.
17.07.2018 14:02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Dowozy wraz z opieką uczniów z terenu Gminy Lubin do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.
16.07.2018 15:08 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin.
12.07.2018 09:01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
06.07.2018 13:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI LISIEC NA DZIAŁCE NR 7/1, DZ. NR 108 ORAZ DZ. NR 214.
06.07.2018 13:03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I RASZÓWKA.
12.06.2018 11:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
11.06.2018 11:11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU, DZ. NR 517/2 – ETAP I
07.06.2018 15:20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE 6/8, 6/47, 43/1, 96/3, 98/1, 101 - ETAP II.
29.05.2018 14:38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA.
10.05.2018 13:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
27.04.2018 12:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
12.04.2018 13:08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
23.03.2018 12:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZAGAJNIKOWEJ ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH UL. SATURNA, GWIEZDNA I NEPTUNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄTOWARZYSZĄCĄ.
21.03.2018 15:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, NA TERENIE GMINY LUBIN
15.03.2018 12:31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie
14.03.2018 11:47 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH USTRONIE, BUCZYNKA.
14.03.2018 11:45 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOGOŁOWICE, CZERNIEC, MIŁORADZICE, GORZELIN, RASZOWA, SKŁADOWICE, BUKOWNA.
20.02.2018 15:19 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin w roku 2018.

1 2 następna