Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2018 11:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
11.06.2018 11:11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU, DZ. NR 517/2 – ETAP I
07.06.2018 15:20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE 6/8, 6/47, 43/1, 96/3, 98/1, 101 - ETAP II.
29.05.2018 14:38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA.
10.05.2018 13:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
27.04.2018 12:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.
12.04.2018 13:08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
23.03.2018 12:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZAGAJNIKOWEJ ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH UL. SATURNA, GWIEZDNA I NEPTUNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄTOWARZYSZĄCĄ.
21.03.2018 15:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, NA TERENIE GMINY LUBIN
15.03.2018 12:31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie
14.03.2018 11:47 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH USTRONIE, BUCZYNKA.
14.03.2018 11:45 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOGOŁOWICE, CZERNIEC, MIŁORADZICE, GORZELIN, RASZOWA, SKŁADOWICE, BUKOWNA.
20.02.2018 15:19 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin w roku 2018.
31.01.2018 13:51 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ I KRÓTKIEJ W OSIEKU
15.01.2018 12:10 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, OSIEK, RASZÓWKA, KRZECZYN WIELKI I KŁOPOTÓW
10.01.2018 15:07 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.