Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2019 14:08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i ogłoszenia o zmianie umowy dotyczy przetargu nieograniczonego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOLA, OBORA, MIROSZOWICE, CZERNIEC, NIEMSTÓW, KRZECZYN MAŁY
29.01.2019 15:05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
11.01.2019 15:26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACH GÓRNYCH.
10.01.2019 10:28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH NR 117 i 346 W MIEJSCOWOŚCI OBORA.
08.01.2019 10:51 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ
07.01.2019 13:14 Ogłoszenie o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Zakup okresowych biletów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego na sieci organizowanej przez Powiat Lubiński w ramach publicznego transportu zbiorowego
03.01.2019 15:01 Ogłoszenie o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Zakup okresowych biletów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego na sieci organizowanej przez Powiat Lubiński w ramach publicznego transportu zbiorowego.
05.12.2018 11:53 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2018
05.12.2018 11:51 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na wymianie warstw bitumicznych.
04.12.2018 15:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa i adaptacja budynku w m. Krzeczyn Wielki nr 32b na potrzeby klubu dziecięcego
25.10.2018 13:53 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
25.10.2018 13:52 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.
25.09.2018 11:47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN. 18000 KG.
18.09.2018 14:52 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WARSTW BITUMICZNYCH
18.09.2018 14:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
14.09.2018 14:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH - ETAP I.
12.09.2018 13:38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.
05.09.2018 11:59 Ogłoszenie OSP Czerniec o udzieleniu zamówienia, dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CZERŃCU
27.08.2018 13:19 Ołoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019
21.08.2018 11:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną pn.: Organizacja XXI Międzynarodowego Memoriału Im. Henryka Kruglińskiego w Piłce Ręcznej Kobiet
14.08.2018 11:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
10.08.2018 15:31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REALIZACJI ZADANIA: „ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNA WODA, DZ. 84, OBR. ZIMNA WODA, GMINA LUBIN”
10.08.2018 15:12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE, USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY
17.07.2018 14:04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 – ETAP III.
17.07.2018 14:02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Dowozy wraz z opieką uczniów z terenu Gminy Lubin do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.
16.07.2018 15:08 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin.
12.07.2018 09:01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
06.07.2018 13:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI LISIEC NA DZIAŁCE NR 7/1, DZ. NR 108 ORAZ DZ. NR 214.
06.07.2018 13:03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I RASZÓWKA.
12.06.2018 11:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1 2 następna