Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2017 11:32 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: WYKONYWANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM, LETNIM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH ZALICZANYCH DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, DRÓG WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ, CZĄSTKOWĄ NAPRAWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH GRUNTOWYCH ORAZ GRUNTOWYCH O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ.
16.05.2017 14:08 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CHRÓSTNIKU NA ODCINKU OD POS. 82/A DO ZJAZDU NA DZ. 332/16 - ETAP I.
08.05.2017 14:38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W GORZELINIE DZ. NR 156/2
05.05.2017 09:48 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA
28.04.2017 14:36 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W MIROSZOWICACH DZ. NR 68 - ETAP I
28.04.2017 14:12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubin.
22.03.2017 14:10 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE.
22.03.2017 13:23 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE.
21.03.2017 13:43 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12(UL. SPOKOJNA)
15.03.2017 13:37 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE NA DZIAŁKACH NR 354/3, 95/15 (UL. RUBINOWA).
10.03.2017 10:45 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn.PROMOCJA GMINY LUBIN POPRZEZ SPORT PODCZAS WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE SPORTOWYM, W KTÓRYM UCZESTNICZY KLUB LUB STOWARZYSZENIE SPORTOWE W DYSCYPLINIE PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN
06.03.2017 14:40 Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zamówienia z wolnej ręki pn. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
02.03.2017 14:33 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.
31.01.2017 14:45 Informacja o udzieleniu zamówienia, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2017.
16.01.2017 10:14 Informacja o zawarciu uowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO NA POTRZEBY PUNKTU LEKARSKIEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ I C.O.
13.01.2017 14:02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubin w sezonie zimowym 2016/2017” w trybie przetargu nieograniczonego