Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2016 15:21 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubin” w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
09.11.2016 12:32 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLU
28.09.2016 15:18 Gmina Lubin informuje o zawarciu umów, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLU.
22.09.2016 11:53 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA, DZ. NR 188/1 I 243 – ETAP I.
02.09.2016 09:57 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej reki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
29.08.2016 14:07 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (ULICA KORALOWA) – DZ. NR 349.
26.08.2016 12:58 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE DZ. NR 33 - ETAP I
26.08.2016 12:40 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W OSIEKU NA DZ. NR 150, 183 - ETAP I
01.08.2016 12:56 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (ULICA BURSZTYNOWA) - DZ. NR 364
21.07.2016 12:36 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Przebudowa i modernizacja dróg – zamówienie dodatkowe
20.07.2016 13:42 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWOZY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.
11.07.2016 14:53 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWOZY UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
05.07.2016 16:11 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ I POLNEJ W RASZÓWCE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
05.07.2016 16:07 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W CHRÓSTNIKU, DZ. NR 270/75
23.06.2016 12:39 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103052D W CHRÓSTNIKU-ETAP I
21.06.2016 12:22 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 55 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA NA DZIAŁCE NR 427 I 55 W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEC
20.06.2016 14:22 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
14.06.2016 12:37 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIROSZOWICACH DZ. NR 95/5, 105/32, 106/11, 103/2 – ETAP I,
10.06.2016 14:55 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KSIĘGINICE,
03.06.2016 14:50 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 39/8 I 39/17 W MIEJSCOWOŚCI GOLA
03.06.2016 12:36 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego zamówienia z wolnej ręki pn.: Budowa punktów oświetleniowych ze źródeł odnawialnych- zamówienie uzupełniające
03.06.2016 10:51 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Lubin – zamówienie uzupełniające
03.06.2016 10:49 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Budowa punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych – zamówienie uzupełniające (1)
27.05.2016 13:15 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PIESZKÓW GMINA LUBIN (KIERUNEK NIEMSTÓW - GORZELIN)– ETAP II.
17.05.2016 10:38 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK NA DZIAŁCE NR 124.
11.05.2016 14:44 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP I,
11.05.2016 14:40 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONTY BIEŻĄCE DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
28.04.2016 14:57 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W NIEMSTOWIE (DZ. NR 248)
28.04.2016 14:52 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG
29.03.2016 11:06 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN

1 2 następna