Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2017 11:55 Uchwała Nr LII/364/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubin
09.10.2017 11:54 UCHWAŁA NR LII/363/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale nr XXXII/209/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Mały
09.10.2017 11:53 UCHWAŁA NR LII/362/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
09.10.2017 11:52 UCHWAŁA NR LII/361/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
09.10.2017 11:51 UCHWAŁA NR LII/360/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
08.09.2017 10:02 UCHWAŁA NR LI/359/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
08.09.2017 10:01 UCHWAŁA NR LI/358/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubin
08.09.2017 10:00 UCHWAŁA NR LI/357/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Rudna częściowej realizacji zadania własnego Gminy Lubin w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
08.09.2017 09:59 UCHWAŁA NR LI/356/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
08.09.2017 09:57 UCHWAŁA NR LI/355/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
08.09.2017 09:56 UCHWAŁA NR LI/354/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/107/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom Gminy Lubin
08.09.2017 09:55 UCHWAŁA NR LI/353/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniajaca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
08.09.2017 09:54 UCHWAŁA NR LI/352/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
08.09.2017 09:52 UCHWAŁA NR LI/351/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zamierzenia udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
08.09.2017 09:51 UCHWAŁA NR LI/350/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
08.09.2017 09:50 UCHWAŁA NR LI/349/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
08.09.2017 09:49 UCHWAŁA NR LI/348/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
08.09.2017 09:47 UCHWAŁA NR LI/347/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niemstów
08.09.2017 09:45 UCHWAŁA NR LI/346/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora
08.09.2017 09:44 UCHWAŁA NR LI/345/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niemstów
08.09.2017 09:43 UCHWAŁA NR LI/344/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora
08.09.2017 09:42 UCHWAŁA NR LI/343/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek
08.09.2017 09:41 UCHWAŁA NR LI/342/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszówka
08.09.2017 09:39 UCHWAŁA NR LI/341/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic we wsi Raszówka
08.09.2017 09:38 UCHWAŁA NR LI/340/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Miroszowice
08.09.2017 09:37 UCHWAŁA NR LI/339/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogi gminnej we wsi Raszówka
08.09.2017 09:36 UCHWAŁA NR LI/338/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Raszówka
04.07.2017 14:46 UCHWAŁA NR L/337/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
04.07.2017 14:43 UCHWAŁA NR L/336/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
04.07.2017 14:42 UCHWAŁA NR L/335/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie projektu zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

1 2 3 4 5 6 następna