Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2017 12:16 UCHWAŁA NR XLV/289/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
24.01.2017 12:15 UCHWAŁA NR XLV/288/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne
24.01.2017 12:14 UCHWAŁA NR XLV/287/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
24.01.2017 12:13 UCHWAŁA NR XLV/286/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/234/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin
24.01.2017 12:11 UCHWAŁA NR XLV/285/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
02.01.2017 11:00 UCHWAŁA NR XLIV/284/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
02.01.2017 10:59 UCHWAŁA NR XLIV/283/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016
02.01.2017 10:58 UCHWAŁA NR XLIV/282/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
21.12.2016 08:42 UCHWAŁA NR XLIII/281/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego
21.12.2016 08:41 UCHWAŁA NR XLIII/280/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017
21.12.2016 08:40 UCHWAŁA NR XLIII/279/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
07.12.2016 07:55 UCHWAŁA NR XLII/278/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016
07.12.2016 07:53 UCHWAŁA NR XLII/277/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
07.12.2016 07:52 UCHWAŁA NR XLII/276/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
07.12.2016 07:51 UCHWAŁA NR XLII/275/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
07.12.2016 07:49 UCHWAŁA NR XLII/274/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
07.12.2016 07:48 UCHWAŁA NR XLII/273/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/108/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
07.12.2016 07:45 UCHWAŁA NR XLII/272/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położnych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
07.12.2016 07:44 UCHWAŁA NR XLII/271/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/159/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego
07.12.2016 07:42 UCHWAŁA NR XLII/270/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin" w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
07.12.2016 07:41 UCHWAŁA NR XLII/269/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
07.12.2016 07:39 UCHWAŁA NR XLII/268/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2017
07.12.2016 07:38 UCHWAŁA NR XLII/267/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
07.12.2016 07:37 UCHWAŁA NR XLII/266/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
22.11.2016 10:02 UCHWAŁA NR XLI/265/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
22.11.2016 10:01 UCHWAŁA NR XLI/264/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
10.11.2016 09:10 UCHWAŁA NR XL/263/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
10.11.2016 09:08 UCHWAŁA NR XL/262/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Obora
10.11.2016 09:07 UCHWAŁA NR XL/261/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne
10.11.2016 09:05 UCHWAŁA NR XL/260/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszówka

1 2 3 4 5 6 następna