Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2013 14:37 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubin – zamówienie uzupełniające” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
21.11.2013 13:56 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy w ramach zadania pn. „Adaptacja na pomieszczenia biurowe poddasza budynku przy ul. W Łokietka nr 6a”
19.11.2013 09:18 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie zadania z Funduszu Sołeckiego pn. „Wykonanie zasilania elektrycznego i zabudowa szafki z gniazdami 230 i 400V na terenie boiska sportowego w Krzeczynie Wielkim”
13.11.2013 15:29 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. „Montaż systemu nawadniania na boisku w Księginicach”
31.10.2013 10:43 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Księginicach"
25.10.2013 09:23 OGŁOSZENIE o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Wiercieniu
10.10.2013 09:31 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I ZAWARCIU UMOWY na zamówienie pn. „Modernizacja i przebudowa dróg: Zadanie 1 – Droga wewnętrzna w Osieku dz. nr 63/1; Zadanie 2 – Droga wewnętrzna w Chróstniku dz. nr 270/61, 270/75, 305; Zadanie 3 - Droga wewnętrzna w Liścu dz. 249/5, 7/1”
25.09.2013 08:37 Ogłoszenia o zawarciu umów - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Czerniec i Kłopotów - etap I świetlica w Kłopotowie".
25.09.2013 08:35 Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Chróstniku
13.09.2013 13:57 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Wykonanie zasilania elektrycznego i zabudowa szafki gniazdami 230V i 400V wraz z projektem na terenie boiska sportowego w Krzeczynie Wielkim"
19.08.2013 14:30 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lubin – zamówienie uzupełniające” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
09.07.2013 11:01 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na zadanie "Klimatyzacja w budynkach Urzędu Gminy Lubin przy ul. W. Łokietka 6 i 6A”
07.06.2013 14:27 Zawiadomienie o zawarciu umów
07.02.2013 09:45 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia pn.: „Eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin w latach 2013-2014”
20.12.2013 09:57 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2014r.
19.12.2013 11:45 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie świetlicy modułowej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych”
13.12.2013 10:32 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Budowa punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych – zamówienie uzupełniające” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
09.12.2013 15:08 OGŁOSZENIE o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację zadania pn. "Ogrodzenie świetlicy w Oborze"
09.12.2013 14:29 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt – dokumentacja projektowa”
29.11.2013 13:18 ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: „BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH".
28.11.2013 14:26 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
26.11.2013 13:57 Zawiadomienie o zawarciu umów - zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw i tereny przy świetlicach – cz. 2”.
14.11.2013 15:02 ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn. „Adaptacja na pomieszczenia biurowe poddasza budynku przy ul. W. Łokietka Nr 6a"
12.11.2013 15:15 Zawiadomienie o zawarciu umowy na "Rozbudowę oświetlenia: Chróstnik Nr 239"
23.10.2013 14:52 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Gminę Lubin – cz. 4
02.10.2013 13:39 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa chodnika w m. Krzeczyn Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335"
02.10.2013 11:25 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Niemstowie”
19.09.2013 13:54 Zawiadomienie o zawarciu umowy do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Czerniec i Kłopotów w gminie Lubin – etap I świetlica w Kłopotowie
17.09.2013 09:42 Zawiadomienie o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw i tereny przy świetlicach – cz. 1”
13.09.2013 13:50 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg cz. 3 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karczowiska dz. nr 21, 13/27, 171/21, 229, 171/14."

1 2 następna