Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2019 08:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka.
02.04.2019 08:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice.
02.04.2019 08:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków.
21.02.2019 11:04 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice.
21.02.2019 11:03 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Obora
21.02.2019 11:01 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały.
21.02.2019 10:59 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki.
21.02.2019 10:57 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki.
15.02.2019 11:36 UCHWAŁA NR IV/53/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice
15.02.2019 11:35 UCHWAŁA NR IV/52/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
15.02.2019 11:33 UCHWAŁA NR IV/51/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice
15.02.2019 11:32 UCHWAŁA NR IV/50/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
15.02.2019 11:31 UCHWAŁA NR IV/49/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
15.02.2019 11:30 UCHWAŁA NR IV/48/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Obora
29.10.2018 11:23 UCHWAŁA NR LXIV/490/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka
29.10.2018 11:22 UCHWAŁA NR LXIV/489/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
28.05.2018 13:20 Ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków, uchwalonego uchwałą Nr LX/426/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 8 maja 2018 r.
16.05.2018 09:05 UCHWAŁA NR LX/426/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
16.05.2018 09:04 UCHWAŁA NR LX/425/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
22.02.2018 10:01 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
22.02.2018 10:00 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
08.02.2018 13:52 UCHWAŁA NR LVIII/398/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
09.10.2017 12:00 UCHWAŁA NR LII/363/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale nr XXXII/209/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Mały
09.10.2017 11:59 UCHWAŁA NR LII/362/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
09.10.2017 11:58 UCHWAŁA NR LII/361/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
06.06.2017 08:57 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Pieszków
06.06.2017 08:53 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
26.05.2017 14:11 UCHWAŁA NR XLIX/318/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice
26.05.2017 14:10 UCHWAŁA NR XLIX/317/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
01.12.2016 08:14 Podsumowanie i ogłoszenie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Obora uchwalonej uchwałą Nr XL/262/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 4 listopada 2016 r

1 2 3 4 następna