Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2016 08:14 Podsumowanie i ogłoszenie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Obora uchwalonej uchwałą Nr XL/262/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 4 listopada 2016 r
01.12.2016 08:11 Podsumowanie i ogłoszenie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki uchwalonej uchwałą Nr XL/263/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 4 listopada 2016 r.
01.12.2016 08:06 Podsumowanie i ogłoszenie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszówka uchwalonej uchwałą Nr XL/260/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 4 listopada 2016 r.
10.11.2016 09:16 UCHWAŁA NR XL/263/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
10.11.2016 09:14 UCHWAŁA NR XL/262/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Obora
10.11.2016 09:13 UCHWAŁA NR XL/260/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszówka
07.11.2016 14:46 Podsumowanie i ogłoszenie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec uchwalonej uchwałą Nr XXXIX/246/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 października 2016 r.
03.11.2016 07:45 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
18.10.2016 12:58 UCHWAŁA NR XXXIX/246/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec
18.10.2016 12:58 UCHWAŁA NR XXXIX/248/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
01.09.2016 10:25 Podsumowanie i ogłoszenie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gogołowice uchwalonej uchwałą Nr XXXVI/235/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 19 lipca 2016 r.
26.08.2016 09:29 Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębów Krzeczyn Wielki i Obora
26.08.2016 09:27 Obwieszczenie Wójta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
26.08.2016 09:21 Obwieszczenie Wójta o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
26.07.2016 13:16 UCHWAŁA NR XXXVI/236/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin.
26.07.2016 13:14 UCHWAŁA NR XXXVI/235/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gogołowice
13.07.2016 10:17 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Mały
13.07.2016 10:13 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Niemstów
13.07.2016 10:12 podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chróstnik
13.07.2016 10:11 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Osiek
13.07.2016 10:08 Obwieszenie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
13.07.2016 10:06 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Siedlce
06.06.2016 12:42 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Czerniec.
06.06.2016 12:41 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszowa
06.06.2016 12:40 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miłoradzice.
06.06.2016 12:24 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Szklary Górne.
06.06.2016 12:23 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Ustronie
06.06.2016 12:22 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Zimna Woda
06.06.2016 12:20 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Kłopotów.
23.05.2016 11:19 UCHWAŁA NR XXXII/210/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chróstnik

1 2 3 następna