Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2013 13:50 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego oraz obiektów komunalnych Gminy Lubin” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych
21.12.2012 15:15 Zawiadomienie o zawarciu umów - „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin”
23.07.2012 09:25 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego pn. "Zakup urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych w Księginicach"
18.07.2012 11:09 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. "Remont dachu budynku szatni na boisku sportowym w Księginicach”
13.07.2012 09:14 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy dla zadania pn. „Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Składowicach”
06.07.2012 12:23 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. "Zakup kontenerów na boisko sportowe w Raszówce"
26.06.2012 09:27 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodu POLONEZ CARO”
21.05.2012 12:49 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa pawilonu klubowo - sportowego w Zimnej Wodzie”.
10.05.2012 14:06 Ogłoszenie o zawarciu umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży konstr. - bud. nad realizacją zadania pn. "Budowa pawilonu klubowo - sportowego w Zimnej Wodzie"
23.02.2012 08:31 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn.: Prace remontowe w świetlicy w Miroszowicach
17.02.2012 11:35 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie zastrzeżonych i powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych" w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.
24.01.2012 15:05 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed organami administracyjnymi i sądami oraz na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych
26.11.2012 13:48 Zawiadomienie o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2013 r.
14.11.2012 09:00 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja dróg – Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin – etap 2”.
08.11.2012 15:09 Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w miejscowości Siedlce
08.11.2012 14:19 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację zadania z Funduszu Sołeckiego pn. „Zakup stołu i ław na stałe zamontowanych pod wiatą przy świetlicy w Krzeczynie Małym”
31.10.2012 11:38 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie zadania z Funduszu Sołeckiego pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych (zasilanie energetyczne) w Chróstniku”
31.10.2012 11:35 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na „Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Składowicach”
30.10.2012 09:46 Ogłoszenia o wyborze ofert i zawarciu umów dotyczące zadania pn: "Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja boiska w Oborze"
23.10.2012 14:51 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja boiska w Oborze”.
19.10.2012 10:32 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont lokali mieszkalnych”.
15.10.2012 15:09 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja dróg – Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin – etap 2”.
03.10.2012 13:02 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Modernizacja dróg- Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin: Zad. 1- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem skrzyżowania ul. Tulipanowej i Słonecznej w Osieku, dz. nr 41/10, 43; Zad. 2- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem ul. Miedzianej w Osieku dz. nr 183, 177/25: I odcinek- od posesji nr 9 do skrzyżowania z drogą krajową nr 36, II odcinek- przy posesjach nr ...
21.09.2012 14:08 Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania pn. „Remont świetlicy w Kłopotowie”
21.09.2012 14:07 Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania pn. „Remont świetlicy w Czerńcu”
07.09.2012 08:32 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn: „Ubezpieczenie 10 osób wyjazd do Niemiec UE w dniach 7-9 września 2012 r. w zakresie KL/SKR – udział w zawodach drużyn OSP.”
07.09.2012 08:31 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenie 2 osób – wyjazd do Niemiec w dniach 5-6 września 2012 r. w zakresie KL, NW, OC, SKR, bagażu”
04.09.2012 14:03 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie komputerów zakupionych w ramach Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin".
31.08.2012 10:38 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. Utwardzenie podłoża wiaty i wykonanie paleniska w Karczowiskach, dz. nr 87/3, 85 w ramach zadania pn: " Zagospodarowanie wiaty i jej otoczenia, budowa paleniska", realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
31.08.2012 10:26 Ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie wiaty w miejscowości Karczowiska, dz. nr 87/3 w ramach zadania: " Zagospodarowanie wiaty i jej otoczenia, budowa paleniska", realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego

1 2 następna