Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2012 10:56 Ogłoszenie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na zamontowaniu opraw zewnętrznych i czujników ruchu w świetlicy w Miłosnej
30.12.2011 13:41 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenie majątku Gminy Lubin na 2012 rok”
30.12.2011 13:41 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenie majątku Gminy Lubin na 2012 rok”
23.12.2011 10:49 Ogłoszenie o zawarciu umowy zadania pn. Ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodów specjalnych pożarniczych (ratowniczo-gaśniczych)
21.12.2011 15:23 Zawiadomienie o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu systemowego pn.: INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA KLAS I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE LUBIN”.
07.12.2011 14:21 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn: „Modernizacja i przebudowa budynku w Szklarach Górnych nr 25 (budynek po Szkole Podstawowej)”.
07.12.2011 08:45 Zawiadomienie o zawarciu umowy: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Adaptacja na świetlicę części budynku nr 14 w Karczowiskach”
05.12.2011 11:25 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej (zakup) dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin”
29.11.2011 15:50 Ogłoszenie o zawarciu umowy zadanie pn: „Sieć i przyłącze gazu do świetlicy w Goli”
29.11.2011 12:49 Zawiadomienie o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego na rok 2011 w Gminie Lubin”.
18.11.2011 09:34 Ogłoszenie o zawarciu umowy do zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Niemstowie” dz. nr 146.
19.10.2011 08:17 Zawiadomienie o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przeprowadzenie cyklu szkoleń wraz z opracowaniem i przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn.: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W LUBINIE
11.10.2011 13:49 Zawiadomienie o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu systemowego pn.: INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA KLAS I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE LUBIN.
11.10.2011 11:01 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa oleju opałowego.
29.09.2011 14:04 Zawiadomienie o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego na rok 2011 w Gminie Lubin”.
28.09.2011 14:39 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa ulicy Tulipanowej w Oborze"
21.09.2011 12:10 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej"
19.08.2011 10:53 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu Gminy Lubin"
17.08.2011 13:32 Zawiadomienie o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Prace projektowe w branży elektroenergetycznej
12.08.2011 15:27 Zawiadomienie o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego na rok 2011 w Gminie Lubin
09.08.2011 09:06 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie Zabezpieczenia wjazdu na boisko w Miłoradzicach z Funduszu Sołeckiego na rok 2011
02.08.2011 14:29 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. Remont dachów świetlic wiejskich w Miłoradzicach, Osieku i Krzeczynie Małym
18.07.2011 08:55 Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 530/RI/2011/U na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w zakresie nadzoru i kontroli technicznej nad robotami branży elektroenergetycznej w ramach zadania: Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim
12.07.2011 09:47 Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 529/RI/2011/U na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:„Siłownia plenerowa w Niemstowie” realizowanego z Funduszu Sołeckiego na 2011r.
16.06.2011 13:14 Zawiadomienie o zawarciu umowy na zorganizowanie kolonii letnich w 2011 roku
16.06.2011 08:59 Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania pn: Wiata zadaszona dla sportowców i obserwatorów kibiców na boisku sportowym, w granicach dz. nr 85 w miejscowości Karczowiska
16.06.2011 08:58 Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania pn: Budowa wiaty drewnianej, dz. nr 81 w miejscowości Ustronie
16.06.2011 08:56 Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania pn: Zadaszenie rożna przy świetlicy wiejskiej, dz. nr 256/3 w miejscowości Krzeczyn Mały
16.06.2011 08:47 Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego pn: Remont świetlicy OSP w Zimnej Wodzie
14.06.2011 15:07 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa oświetlenia w Gorzycy

1 2 następna