Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2013 10:21 ZARZĄDZENIE NR 721/2012 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2013 rok
02.01.2012 11:48 ZARZĄDZENIE NR 342/2011 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2012 rok
05.04.2011 13:19 ZARZĄDZENIE NR 85/2011 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany do zarządzenia w sprawie zasad organizacji i wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych
17.01.2011 09:32 Zarządzenie NR 6/2010 Wójta Gminy Lubin z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2011 rok
11.01.2011 13:00 Zalecenia pokontrolne 2010 rok
27.10.2010 18:05 ZARZĄDZENIE NR 1066/2010 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Lubin
28.07.2010 10:45 ZARZĄDZENIE NR 1013/2010 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu kontroli wewnętrznej
07.04.2010 12:21 ZARZĄDZENIE NR 921/2010 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Raszówce
02.04.2010 09:39 ZARZĄDZENIE NR 920/2010 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej
31.03.2010 07:37 ZARZĄDZENIE NR 915/2010 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad organizacji i wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych