Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2011 14:22 Ogłoszenie o zawarciu umowy: Przygotowanie i opracowanie materiałów do publikacji, aktualizacja oraz opieka techniczna serwisów Internetowych
17.12.2010 15:24 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH JAKIE PONIESIE GMINA LUBIN W WYNIKU UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIN.
21.10.2010 12:45 Informacja o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nabór personelu do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie nauczania zintegrowanego”
12.10.2010 10:41 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 839/RI/2010/U na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim
20.07.2010 13:34 Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 566/RI/2009/U na wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Niemstowie
20.07.2010 13:31 Zawiadomienie o zawarciu umowy na zorganizowanie kolonii letnich 2010 dla dzieci z terenu Gminy Lubin.
28.06.2010 13:58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2010 r."
07.05.2010 07:46 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 294/RI/2010/U na wykonanie Rozbudowa oświetlenia drogowego w Miłoradzicach (dz. nr 377/1, 152/2,316 )
03.02.2010 18:45 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Raszówce
14.01.2011 14:40 Informacja o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii elektrycznej (zakup) dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2011 r.
28.12.2010 13:18 OGŁOSZENIE o wyborze oferty pn.: „Ubezpieczenie majątku Gminy Lubin na 2011 rok”.
28.12.2010 12:27 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenie AC, OC, NNW samochodów”.
28.12.2010 12:17 Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenie AC, OC, NNW samochodów”
22.12.2010 14:20 Informacja o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nabór personelu do prowadzenia zajęć
20.12.2010 14:31 Informacja o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa oleju opałowego
17.12.2010 14:28 Informacja o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Lubin
10.12.2010 09:48 Informacja o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych
07.12.2010 11:27 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIN OBRĘB SZKLARY GÓRNE DZIAŁKI: NR 497/28 I NR 497/27 POD BUDOWĘ REGIONALNEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
26.11.2010 12:42 Informacja o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont budynku nr 25 w Szklarach Górnych po Szkole Podstawowej
29.10.2010 11:11 Informacja o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
15.10.2010 14:52 Informacja o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nabór personelu do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie matematyki, języka polskiego i języka obcego
13.10.2010 13:48 Informacja o zawarciu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nabór personelu do prowadzenia zajęć w zakresie opieki i doradztwa pedagogiczno - psychologicznego
13.10.2010 13:31 Informacja o zawariu umów w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nabór personelu do prowadzenia zajęć logopedycznych
12.10.2010 14:10 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa świetlicy w Goli
06.10.2010 14:57 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: Zamówienie uzupełniające do zadania Remont i adaptacja na cele mieszkalne budynku komunalnego w Miłoradzicach 46 (dz. nr 390 i 456/2)
01.10.2010 15:32 Informacja o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 2 Z PRZEZNACZENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH
13.09.2010 15:01 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 708/RI/2009/U na wykonanie piłkołapu na boisku w Liścu
06.08.2010 14:42 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont świetlicy w Miłosnej”
07.05.2010 15:12 Informacja o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nabór personelu do obsługi projektu ZADANIE D Specjalista ds. promocji”
07.05.2010 15:05 Informacja o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kontrola, monitoring i ewaluacja dla zadania pn.: RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN”

1 2 następna