Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2018 13:09 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu BHP, sprzętu przeciwpożarowego i narzędzi
30.10.2018 09:11 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
30.10.2018 09:10 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące wykonania naklejek informacyjnych w związku z promocją projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
30.10.2018 09:06 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej dla projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
26.10.2018 13:08 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
26.10.2018 13:06 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie Remont ogrodzenia murowanego posesji Składowice 6 - Placówka Opiekuńczo-wychowawczą „Przystań"
26.10.2018 12:50 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące dostawy komputera stacjonarnego i monitora w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
25.10.2018 10:47 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych Gminy Lubin
19.10.2018 12:03 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów w ramach projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
18.10.2018 14:50 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek informacyjnych w związku z promocja projektu pn. "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
18.10.2018 14:48 Informacjia o udzieleniu zamówienia dot. rozbudowy oświetlenia w Karczowiskach dz. nr 13/27 i 171/21
18.10.2018 13:50 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu BHP, sprzętu przeciwpożarowego i narzędzi.
17.10.2018 15:27 Zapytanie ofertowe na dostawę komputera stacjonarnego i monitora
17.10.2018 14:04 Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Siedlce”
17.10.2018 10:28 Zapytanie ofertowe dostawa wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
16.10.2018 13:43 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę transportu uczniów na wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
12.10.2018 12:02 Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pracowni szkolnej w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
11.10.2018 12:37 Wykonanie monitoringu wizyjnego Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Obora i Siedlce.
11.10.2018 09:17 Zapytanie ofertowe dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin".
05.10.2018 12:56 Zapytanie ofertowe na usługę transportu uczniów na warsztaty edukacyjne w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
03.10.2018 10:35 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „Renowacja skweru na działce nr 102, obręb Szklary Górne, gmina Lubin".
01.10.2018 14:53 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - zamówienie dotyczące usług prawnych polegających na doradztwie w zakresie weryfikacji aktualnego stanu faktycznego i prawnego w zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Lubin w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach dotyczącego składowania/magazynowania odpadów na działce o numerze geodezyjnym 52£ (i sąsiednich) w miejscowości Kłopotów
18.09.2018 14:54 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
12.09.2018 08:01 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące wykonania i montażu tabliczek kierunkowych z numeracją porządkową w miejscowościach gminy Lubin.
07.09.2018 14:35 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę mebli w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
07.09.2018 11:38 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę fabrycznie nowych pojemników na skratki i piasek w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
06.09.2018 11:16 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: „Roboty utrzymania poboczy dróg powiatowych w miejscowościach Raszówka, Ustronie, Lisiec i Wiercien"
04.09.2018 15:41 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
30.08.2018 14:32 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
22.08.2018 14:48 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"

1 2 3 4 5 6 następna