Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 11:33 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy artykułów biurowych w projekcie "Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin
11.06.2018 10:19 Informacja o udzieleniu zamówieniu dot. budowy ośw. w m. Księginice dz. 220.
11.06.2018 10:16 Informacja o udzieleniu zamówieniu dot. budowy ośw. w m. Obora ul. Chabrowa
07.06.2018 11:27 Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych do projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
30.05.2018 14:23 Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn.: „Dostawa i montaż obiektu kontenerowego szatni z zapleczem sanitarnym dla terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Niemstów, gmina Lubin dz. nr 146 obr. Niemstów”
23.05.2018 13:39 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące transportu uczniów na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
21.05.2018 13:19 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw zlokalizowanych w miejscowościach na terenie Gminy Lubin"
21.05.2018 08:44 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: Usługi utrzymania poboczy i rowów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin
21.05.2018 08:40 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla OSP działających na terenie Gminy Lubin w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości"
15.05.2018 15:20 Zapytanie ofertowe na usługę transportu dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
14.05.2018 08:53 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
10.05.2018 10:56 Ogłoszenie o wyborze oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest
27.04.2018 08:58 Informacja o udzieleniu zamówienia - nadzór inwestorski oczyszczalnia ścieków w Szklarach Górnych
17.04.2018 15:26 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 21.03.2018 r. znak KM.7021.3.4 .2018 dot. wykonania wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw, na terenie Gminy Lubin .
11.04.2018 07:52 Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
05.04.2018 11:51 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: ZAKUPU, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU CENTRALNEGO ZASILACZA UPS NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
03.04.2018 14:38 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „Remontu dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Osieku przy ul. Miedzianej 69"
03.04.2018 11:53 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin - 2018 r."
23.03.2018 13:33 zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych
21.03.2018 15:04 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lubin".
16.03.2018 08:32 Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szklary Górne na dz. nr 2/4”
16.03.2018 08:28 Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłosna na działce nr 146”
21.02.2018 11:11 Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 218/1 w miejscowości Gorzyca"
20.02.2018 12:52 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu gablot informacyjno- ogłoszeniowych w miejscowościach Krzeczyn Mały, Lisiec, Niemstów-Łazek, Składowice, Miłosna
16.02.2018 10:01 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"
15.02.2018 13:33 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2018 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
13.02.2018 12:06 Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Osiek na dz. nr 110/8 ul. Tęczowa”.
12.02.2018 13:02 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
09.02.2018 13:38 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2018 roku.
06.02.2018 14:55 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: Wzmocnienie nawierzchni drogowej ul. Wrzosowej w miejscowości Obora, położonej na terenie Gminy Lubin na działkach drogowych nr 370/1 i 370/2

1 2 3 4 5 6 następna