Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2018 08:28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zadania pn. "Świadczenie usług weterynaryjnych oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lubin w 2018 roku"
08.01.2018 10:25 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szklary Górne na działce nr 246/2
08.01.2018 10:24 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Raszówka ul. Polna dz. 129/9
08.01.2018 10:23 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Raszówka dz. 488/12 oraz 483/1
08.01.2018 10:22 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Osiek na działce nr 176/1, 161/34 oraz 161/25 ul. Czereśniowa
08.01.2018 10:21 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Osiek na działce nr 150 ul. Miedziana
08.01.2018 09:57 Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Chróstnik na działce nr 328/16, 328/18 oraz 215/3
03.01.2018 14:46 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOT. ZADANIA PN: „Zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”.
21.12.2017 12:24 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa oraz montaż systemu do obsługi posiedzeń Rady Gminy Lubin”.
19.12.2017 12:16 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące zapewnienia w 2018 r. dostępu do Internetu w ramach utrzymania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”
12.12.2017 15:37 ogłoszenie o wyborze oferty dot. ubezpieczenia sprzętu komputerowego w 2018 r. zakupionego do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
12.12.2017 13:55 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wzmocnienie działek drogowych o nawierzchni gruntowej, tłuczniem (kruszywo kamienne) na terenie Gminy Lubin.
27.11.2017 07:47 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
21.11.2017 13:10 Unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 31.10.2017 na zarządzanie projektem pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
10.11.2017 11:12 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące wykonania "Remontu dachu na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej -Przystań w Skladowicach 6
08.11.2017 12:40 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Prowadzenie warsztatów z robotyki dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Lubin, realizowanych w ramach projektu „Mały inżynier"
02.11.2017 15:19 Zapytanie ofertowe dotyczące Zarządzania projektem "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
02.11.2017 15:18 Unieważnienie postępowania na Zarządzanie projektem "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
31.10.2017 15:11 Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Renowacja istniejącego ogrodzenia murowanego zlokalizowanego w parku w miejscowości Miłoradzice" dz. nr 451/1,451/2
25.10.2017 09:14 Infomacja o udzieleniu zamówienia „Przebudowa urządzenia wodnego, tj zarurowanie istniejącego rowu otwartego na kanalizację deszczową wraz z odprowadzeniem wód z pasa drogowego i naturalnych zlewni z terenów przyległych do projektowanej kanalizacji w miejscowości Czerniec, dz. nr 105".
20.10.2017 14:15 Informacji o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały".
20.10.2017 13:51 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące zarządzania projektem pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
17.10.2017 13:24 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Zakup przełączników sieci komputerowej na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”.
11.10.2017 15:17 Unieważnienie postępowania: Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
10.10.2017 12:54 Remont świetlicy w Gogołowicach prace projektowe - informacja o udzieleniu zamówienia
09.10.2017 12:53 Informacja o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin.”
06.10.2017 08:55 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu tablic informacyjno- ogłoszeniowych w miejscowościach Niemstów Lisiec i Krzeczyn Wielki
04.09.2017 11:43 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
05.06.2017 12:32 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin – 2017 r .”
26.05.2017 09:54 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia"

1 2 3 4 5 6 następna