Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2010 08:18 ZARZĄDZENIE NR 852 Wójta Gminy Lubin w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Gminie Lubin
09.12.2009 11:31 WYKAZ nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Lubin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Obora
16.11.2009 13:09 WYKAZ nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Lubin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
23.09.2009 08:22 WYKAZ nieruchomości zabudowanej , stanowiącej własność Gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży - Obręb Siedlce
29.07.2009 09:31 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Raszówka gm. Lubin, oznaczonej numerem geodezyjnym 346/6 o powierzchni 187,00 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzona jest księga wieczysta nr 18866
29.07.2009 09:13 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pieszków gm. Lubin, oznaczonej numerem geodezyjnym 188/6 o powierzchni 0,1162 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzona jest księga wieczysta nr 24977
15.07.2009 14:04 WYKAZ Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży
06.05.2009 13:40 Sprzedaż Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Raszówka gm. Lubin, oznaczonej numerem geodezyjnym 346/6
30.12.2009 08:27 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Miłosna
23.11.2009 08:32 W Ó J T G M I N Y L U B I N ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Księginice gm. Lubin, oznaczonej numerem geodezyjnym 162/1.
23.10.2009 13:36 W Ó J T G M I N Y L U B I N ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Raszówka gm. Lubin, oznaczonej numerem geodezyjnym 346/6
23.10.2009 13:30 W Ó J T G M I N Y L U B I N ogłasza I I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pieszków gm. Lubin, oznaczonej numerem geodezyjnym 188/6
21.10.2009 13:28 WYKAZ nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży: Obręb Miłoradzice, księga wieczysta KW Nr 18025
05.10.2009 11:27 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 01.10. 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6a odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Księginice gm. Lubin
24.09.2009 09:05 WYKAZ nieruchomości lokalowej , stanowiącej własność gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży - Obręb Składowice
18.09.2009 13:20 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 16.09. 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6a odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Raszówka gm. Lubin,oznaczonej numerem geodezyjnym 346/6
18.09.2009 13:13 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 16.09. 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6a odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pieszków gm. Lubin oznaczonej numerem geodezyjnym 188/6
16.09.2009 12:55 WYKAZ nieruchomości lokalowej , stanowiącej własność gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży - Obręb Raszówka
31.08.2009 12:20 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Księginice gm. Lubin, oznaczonej numerem geodezyjnym 162/1 o powierzchni 0,1000 ha
15.06.2009 11:11 WYKAZ Nieruchomości zabudowanej , stanowiącej współwłasność Gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży
01.06.2009 15:41 Zarządzenie NR 658 /2009 Wójta Gminy Lubin z dnia 01 czerwca 2009 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pieszków gm. Lubin.