Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2010 12:23 Zawiadomienie o zawarciu umowy: Ubezpieczenie majątku Gminy Lubin na 2010 rok
22.12.2009 13:24 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieszkowie, Gmina Lubin - Zamówienie Uzupełniające
21.12.2009 15:48 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: Obsługa prawna i doradztwo prawne
07.07.2009 13:24 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ogrodzenie boiska w Składowicach”
25.06.2009 09:04 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 328/RI/2009/U na wykonanie zadania pn: „ Budowa i montaż 29 szt. progów zwalniających na drogach wewnętrznych na terenie gminy Lubin”
10.06.2009 09:00 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 308/RI/2009/U na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont świetlicy w Miłosnej”
21.05.2009 14:33 Ogłoszenie o zawarciu umowy pn. „Zakup samochodu” dla Urzędu Gminy w Lubinie.
25.04.2009 21:26 Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych - "Budowa chodnika w miejscowości Raszowa, Gmina Lubin"
25.04.2009 19:21 Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych - "Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice"
24.04.2009 12:37 Ogłoszenie o zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach”
24.04.2009 14:29 Ogłoszenie o zawarciu umowy pn.: „Budowa świetlicy w Osieku – zamówienie uzupełniające”
24.04.2009 14:23 Ogłoszenie o zawarciu umowy pn.: „Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym – zamówienie uzupełniające".
24.04.2009 14:16 Ogłoszenie o zawarciu umowy pn.: „OPRACOWANIE PROJEKTU POWTARZALNEGO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PIERWSZĄ ADAPTACJĄ PROJEKTU W MIEJSCOWOŚCI OBORA”
24.04.2009 12:03 Ogłoszenie o zawarciu umowy pn.: „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych”
24.04.2009 11:23 Ogłoszenie o zawarciu umowy pn: „Opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego dla zadania pn.: budowa chodnika w miejscowości Pieszków”
24.04.2009 13:19 Ogłoszenie o zawarciu umowy pn.: „Opracowanie projektu budowlanego budowy i przebudowy dróg gminnych”
24.04.2009 11:15 Ogłoszenie o zawarciu umowy na pn.: „Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin"
24.04.2009 11:12 Ogłoszenie o zawarciu umowy Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieszkowie, Gmina Lubin”.
24.04.2009 11:07 Zawiadomienie o zawarciu umowy pn.: „Opracowanie projektu powtarzalnego świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej do 280 m2 z pierwszą adaptacją projektu w miejscowości Gola (dz. nr 7)"
24.04.2009 11:02 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin
04.01.2010 13:48 Informacja o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii elektrycznej (zakup) dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2010 r
29.12.2009 15:22 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Nabór personelu do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie nauczania zintegrowanego” w trybie zamówienia z wolnej ręki
29.12.2009 15:13 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Nabór personelu do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie matematyki, języka polskiego i języka obcego” w trybie zamówienia z wolnej ręki.
29.12.2009 15:08 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Nabór personelu do prowadzenia zajęć logopedycznych” w trybie zamówienia z wolnej ręki.
29.12.2009 15:02 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Nabór personelu do prowadzenia zajęć w zakresie opieki i doradztwa pedagogiczno-psychologicznego” w trybie zamówienia z wolnej ręki.
29.12.2009 13:44 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nabór koordynatorów szkolnych w ramach projektu pn.: RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN”
18.12.2009 14:44 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa świetlicy w Oborze (dz. nr 146/1, 146/2)
17.12.2009 15:18 Zawiadomienie o zawarciu umowy dot. postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Nabór personelu do obsługi projektu
14.12.2009 12:37 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 749/RI/2009/U na wykonanie remontu pomieszczenia po sklepie w świetlicy wiejskiej w Niemstowie w granicach działki nr 132
14.12.2009 12:35 Ogłoszenie o zawarciu umowy NR 748/RI/2009/U na wykonanie piłkołapu przy boisku sportowym w Raszówce

1 2 następna