Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2018 15:03 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
05.01.2018 12:13 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
06.12.2017 10:22 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
06.12.2017 10:20 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
28.11.2017 14:30 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
27.10.2017 15:03 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
07.09.2017 10:35 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
22.08.2017 11:54 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE
16.08.2017 10:10 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
09.08.2017 14:46 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
03.08.2017 12:09 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
02.08.2017 14:22 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW PARKÓW ZABYTKOWYCH W GMINIE LUBIN
02.08.2017 14:16 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW NA TERENIE GMINY LUBIN (ZADANIE II).
19.07.2017 14:52 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN.
14.07.2017 14:44 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY ULICY KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE - ETAP I
12.07.2017 13:23 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH Z NAZWAMI ULIC ORAZ Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI NA TERENIE GMINY LUBIN.
11.07.2017 13:56 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW NA TERENIE GMINY
11.07.2017 13:54 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK POWSTAŁYCH NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBIN.
19.06.2017 14:38 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
13.06.2017 09:49 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN.
06.06.2017 11:25 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE.
01.06.2017 15:08 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
01.06.2017 13:54 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW PARKÓW ZABYTKOWYCH W GMINIE LUBIN.
31.05.2017 12:51 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW NA TERENIE GMINY LUBIN.
25.05.2017 15:20 Informacja o zamiarze zawarcia umowy dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK POWSTAŁYCH NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBIN.
25.05.2017 15:19 Informacja o zamiarze zawarcia umowy dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.:ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH Z NAZWAMI ULIC ORAZ Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI NA TERENIE GMINY LUBIN.
17.05.2017 11:30 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: WYKONYWANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM, LETNIM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH ZALICZANYCH DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, DRÓG WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ, CZĄSTKOWĄ NAPRAWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH GRUNTOWYCH ORAZ GRUNTOWYCH O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ.
06.04.2017 13:19 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
03.04.2017 14:35 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: WYKONYWANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM, LETNIM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH ZALICZANYCH DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, DRÓG WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ, CZĄSTKOWĄ NAPRAWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH GRUNTOWYCH ORAZ GRUNTOWYCH O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
06.03.2017 14:43 Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zamówienia z wolnej ręki pn. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN

1 2 3 4 następna