Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2018 11:22 UCHWAŁA NR LIV/372/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
03.01.2018 11:21 UCHWAŁA NR LIV/371/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2018
02.11.2017 13:35 UCHWAŁA NR LIII/368/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
12.06.2017 14:46 Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
07.12.2016 08:02 UCHWAŁA NR XLII/268/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2017
07.12.2016 08:00 UCHWAŁA NR XLII/266/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
06.04.2016 15:01 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
20.01.2016 14:45 WZÓR DEKLARACJI PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2016 ROK
14.12.2015 09:50 UCHWAŁA NR XXV/141/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2016
11.12.2015 10:50 WZORY DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2016R.
02.12.2015 12:43 UCHWAŁA NR XXV/144/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
02.12.2015 12:42 UCHWAŁA NR XXV/143/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
02.12.2015 12:41 UCHWAŁA NR XXV/142/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
09.02.2015 09:02 UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
13.01.2015 13:23 Deklaracja na podatek od nieruchomości.
12.11.2014 16:15 UCHWAŁA NR LIX/431/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/321/2013 z dnia 28 listopada 2013r. Rady Gminy Lubin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
12.11.2014 16:14 UCHWAŁA NR LIX/430/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/141/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
12.11.2014 16:13 UCHWAŁA NR LIX/429/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
12.11.2014 16:12 UCHWAŁA NR LIX/428/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2015
08.07.2014 12:11 Uchwała Nr LV/396/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/32/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
09.12.2013 10:06 UCHWAŁA NR XLVI/321/2013 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
09.12.2013 10:05 UCHWAŁA NR XLVI/320/2013 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2014
09.12.2013 10:05 UCHWAŁA NR XLVI/319/2013 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
11.12.2012 09:43 Uchwała Nr XXXIII/230/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012r. poz. 4663
11.12.2012 09:42 Uchwała Nr XXXIII/229/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin na 2013 rok, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012r. poz. 4662
11.12.2012 09:41 Uchwała Nr XXXIII/228/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012r. poz. 4661
10.01.2012 10:22 UCHWAŁA NR XVIII/113/2011 RADY GMINY LUBIN z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
10.01.2012 10:21 UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY GMINY LUBIN z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin na 2012 rok
10.01.2012 10:20 UCHWAŁA NR XVIII/111/2011 RADY GMINY LUBIN z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
17.11.2010 13:00 UCHWAŁA NR LIV/272/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin

1 2 następna