Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2018 14:08 ZARZĄDZENIE NR 1593/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
29.05.2018 14:07 ZARZĄDZENIE NR 1592/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
29.05.2018 12:54 ZARZĄDZENIE NR 1541/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:53 ZARZĄDZENIE NR 1536/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:52 ZARZĄDZENIE NR 1535/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:51 ZARZĄDZENIE NR 1528/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:50 ZARZĄDZENIE NR 1527/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:49 ZARZĄDZENIE NR 1524/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:48 ZARZĄDZENIE NR 1523/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2018 oraz zmiany zarządzenia Nr 1514/2018 z dnia 29 marca 2018 r.
29.05.2018 12:46 ZARZĄDZENIE NR 1522/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:13 ZARZĄDZENIE NR 1515/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:13 ZARZĄDZENIE NR 1514/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
29.05.2018 12:12 ZARZĄDZENIE NR 1513/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
09.05.2018 13:44 ZARZĄDZENIE NR 1506/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017
09.05.2018 13:43 ZARZĄDZENIE NR 1505/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
09.05.2018 13:42 ZARZĄDZENIE NR 1487/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
09.05.2018 13:41 ZARZĄDZENIE NR 1486/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
04.05.2018 14:11 ZARZĄDZENIE NR 1474/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
04.05.2018 14:10 ZARZĄDZENIE NR 1473/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
16.04.2018 11:04 UCHWAŁA NR LIX/414/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
16.04.2018 11:03 UCHWAŁA NR LIX/413/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
26.03.2018 10:58 ZARZĄDZENIE NR 1456/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
26.03.2018 10:58 ZARZĄDZENIE NR 1455/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
26.03.2018 10:57 ZARZĄDZENIE NR 1454/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
08.03.2018 09:42 ZARZĄDZENIE NR 1434/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
08.03.2018 09:41 ZARZĄDZENIE NR 1433/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
15.02.2018 12:12 Uchwała nr II/65/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubin przedstawionej w uchwale Rady Gminy Lubin nr LVII/392/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin i uchwale Rady Gminy Lubin nr LVII/393/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018
15.02.2018 12:11 Uchwała nr II/64/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubin przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubin nr LVII/393/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018
09.02.2018 12:10 ZARZĄDZENIE NR 1422/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
09.02.2018 12:05 ZARZĄDZENIE NR 1421/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018

1 2 3 4 5 6 następna