Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2018 09:14 UCHWAŁA NR LXV/496/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
05.11.2018 12:04 ZARZĄDZENIE NR 1824/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
29.10.2018 11:24 UCHWAŁA NR LXIV/493/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
29.10.2018 11:23 UCHWAŁA NR LXIV/492/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
29.08.2018 14:03 ZARZĄDZENIE NR 1733/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
30.07.2018 14:37 ZARZĄDZENIE NR 1691/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
26.07.2018 09:26 ZARZĄDZENIE NR 1662/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
25.07.2018 10:04 UCHWAŁA NR LXII/455/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
05.07.2018 09:27 UCHWAŁA NR LXI/451/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017.
05.07.2018 09:26 UCHWAŁA NR LXI/450/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017.
05.07.2018 09:25 UCHWAŁA NR LXI/449/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
05.07.2018 09:22 UCHWAŁA NR LXI/448/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
29.05.2018 14:08 ZARZĄDZENIE NR 1593/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
29.05.2018 14:07 ZARZĄDZENIE NR 1592/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
29.05.2018 12:54 ZARZĄDZENIE NR 1541/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:53 ZARZĄDZENIE NR 1536/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:52 ZARZĄDZENIE NR 1535/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:51 ZARZĄDZENIE NR 1528/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:50 ZARZĄDZENIE NR 1527/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:49 ZARZĄDZENIE NR 1524/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:48 ZARZĄDZENIE NR 1523/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2018 oraz zmiany zarządzenia Nr 1514/2018 z dnia 29 marca 2018 r.
29.05.2018 12:46 ZARZĄDZENIE NR 1522/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:13 ZARZĄDZENIE NR 1515/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
29.05.2018 12:13 ZARZĄDZENIE NR 1514/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
29.05.2018 12:12 ZARZĄDZENIE NR 1513/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
09.05.2018 13:44 ZARZĄDZENIE NR 1506/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017
09.05.2018 13:43 ZARZĄDZENIE NR 1505/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
09.05.2018 13:42 ZARZĄDZENIE NR 1487/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018
09.05.2018 13:41 ZARZĄDZENIE NR 1486/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2018
04.05.2018 14:11 ZARZĄDZENIE NR 1474/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2018

1 2 3 4 5 6 następna