Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2018 10:14 UCHWAŁA NR LVII/393/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018
10.01.2018 10:13 UCHWAŁA NR LVII/392/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
10.01.2018 10:12 UCHWAŁA NR LVII/391/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
10.01.2018 10:11 UCHWAŁA NR LVII/390/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
10.01.2018 10:10 UCHWAŁA NR LVII/389/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
28.12.2017 09:19 Uchwała nr 11/393/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubin przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok
28.12.2017 09:18 Uchwała nr II/392/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubin przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
11.12.2017 08:31 UCHWAŁA NR LV/383/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
11.12.2017 08:30 UCHWAŁA NR LV/382/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca WPF Gminy Lubin
13.11.2017 10:07 ZARZĄDZENIE NR 1316/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:06 ZARZĄDZENIE NR 1315/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:05 ZARZĄDZENIE NR 1314/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:04 ZARZĄDZENIE NR 1307/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:04 ZARZĄDZENIE NR 1311/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
13.11.2017 10:03 ZARZĄDZENIE NR 1300/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:02 ZARZĄDZENIE NR 1299/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:01 ZARZĄDZENIE NR 1298/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 10:00 ZARZĄDZENIE NR 1286/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 października 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
13.11.2017 09:59 ZARZĄDZENIE NR 1285/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
02.11.2017 13:34 UCHWAŁA NR LIII/367/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
02.11.2017 13:33 UCHWAŁA NR LIII/366/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
02.11.2017 13:32 UCHWAŁA NR LIII/365/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
03.10.2017 10:02 ZARZĄDZENIE NR 1268/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 września 2017 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Lubin na rok 2018
03.10.2017 10:01 ZARZĄDZENIE NR 1240/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 6 września 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
03.10.2017 10:00 ZARZĄDZENIE NR 1239/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2017
08.09.2017 10:07 UCHWAŁA NR LI/353/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
08.09.2017 10:05 UCHWAŁA NR LI/352/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
22.08.2017 10:31 ZARZĄDZENIE NR 1174/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
22.08.2017 10:30 ZARZĄDZENIE NR 1073/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2017
22.08.2017 10:28 ZARZĄDZENIE NR 1172/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2017

1 2 3 4 5 6 następna