Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2009 12:53 Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z "Programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009".
23.04.2009 11:44 Konkurs ofert: na wsparcie wykonania zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć polegających na rozwoju sportu kwalifikowanego wraz z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie ich realizacji w 2009 roku
23.04.2009 11:23 Konkurs ofert: na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z Programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
23.04.2009 11:07 Konkurs "Pożyteczne wakacje 2009"
23.04.2009 10:41 Konkurs na realizację w 2009 roku programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci szkółpodstawowych w klasach I – IV uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Lubin
23.04.2009 10:19 Podaje się do publicznej wiadomości, że w ramach konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z w/w uchwały dotację w kwocie 71.000,- zł otrzymało Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie.
08.12.2010 11:22 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku
28.04.2010 16:08 Informacja w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć polegających na rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Lubin od 01.05.2010r. do 31.08.2010r
08.10.2009 13:16 KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT INICJATYWY WIEJSKIE
14.09.2009 13:56 Konkursy z nagrodami dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubin Walory kulturowe, historyczne i produkty lokalne Gminy Wiejskiej Lubin sposobem na rozwój LGD Wrzosowa Kraina
14.09.2009 12:41 Konkurs RPO w Twoich oczach organizowany przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
24.07.2009 12:49 Ogłaszenie drugi konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji przez organizacje pozarządowe w 2009 roku
23.07.2009 11:09 Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2009 roku