Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2020 13:50 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI: GORZYCA, ZIMNA WODA, LISIEC
03.07.2020 12:37 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH KRZECZYN MAŁY, SZKLARY GÓRNE, OSIEK
22.06.2020 12:57 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, GORZYCA, SKŁADOWICE.
16.06.2020 14:33 Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa odwodnienia drogi wewnętrznej biegnącej śladem dz. nr 151 i 132 w m. Krzeczyn Mały
16.06.2020 13:03 Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn. REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
10.06.2020 13:45 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE, W ZAKRESIE: 1. BUDOWY OBIEKTU STANOWIĄCEGO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ CIEK NIEMSTOWSKI POTOK W CIĄGU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-HISTORYCZNEJ W PARKU ZABYTKOWYM W NIEMSTOWIE; 2. BUDOWY PLENEROWEJ WIATY NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE; 3. WYKONANIA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-HISTORYCZNEJ W PARKU.
08.06.2020 14:40 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 44/11, 44/12 ORAZ TERENU DZIAŁEK NR 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/13 I 44/14 W M. SZKLARY GÓRNE.
08.06.2020 11:20 Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEC.
05.06.2020 14:18 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKŁADOWICE.
15.05.2020 14:20 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP I
15.05.2020 14:11 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP III
27.04.2020 15:04 Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI: KRZECZYN MAŁY, OSIEK, GORZYCA, SKŁADOWICE, LISIEC, MIROSZOWICE, SZKLARY GÓRNE, ZIMNA WODA.
30.03.2020 13:05 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE, W ZAKRESIE: 1. BUDOWY OBIEKTU STANOWIĄCEGO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ CIEK NIEMSTOWSKI POTOK W CIĄGU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-HISTORYCZNEJ W PARKU ZABYTKOWYM W NIEMSTOWIE; 2. BUDOWY PLENEROWEJ WIATY NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE; 3. WYKONANIA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-HISTORYCZNEJ W PARKU.
13.03.2020 08:52 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim”
11.03.2020 14:09 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP II
10.03.2020 12:30 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
03.03.2020 15:09 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843] zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień. Pytanie 1. „Czy zamawiający dysponuje i jest w stanie przekazać wyłonionemu wykonawcy rysunki rzutów (inwentaryzacji budowlanej) poszczególnych kondygnacji obiektu szkoły?” Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiotowej dokumentacji, należy sporządzić aktualną dokumentację, niezbędną do realizacji zamówienia.
25.02.2020 15:07 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, NIEMSTÓW, GORZYCA, SKŁADOWICE, USTRONIE, ZALESIE.
21.02.2020 13:55 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.-kan. W budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim”,
21.02.2020 11:16 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo -rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Miłosna, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, Gola, Raszowa, Osiek, Czerniec”.
10.02.2020 13:38 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW - ETAP II,
10.02.2020 12:12 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II,
05.02.2020 13:42 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obora, Gola i Miroszowice.
29.01.2020 13:21 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonego pn. SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN