Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2017 12:57 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy INSPEKTOR W REFERACIE INFRASTRUKTURY W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE
08.11.2017 14:35 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Infrastruktury
27.10.2017 15:09 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH
12.10.2017 12:49 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH
29.08.2017 14:30 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR DS PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W REFERACIE INFRASTRUKTURY W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE
09.08.2017 13:28 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce
07.08.2017 12:55 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Lubinie
17.07.2017 15:22 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE
03.07.2017 14:12 DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Główny księgowy
28.06.2017 14:38 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W PRZEDSZKOLU IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE Główny księgowy
05.06.2017 09:40 DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
02.03.2017 09:24 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO Główny księgowy - SZKOŁA PODSTAWOWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM
27.02.2017 08:20 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno - Technicznego w Ośrodku Kultury Gminy Lubin w Księginicach
16.02.2017 14:37 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
13.01.2017 15:21 Ośrodek Kultury Gminy Lubin w Księginicach 14 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Kierownika Działu Administracyjno - Technicznego
13.01.2017 14:29 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na wolne stanowisko pracy SEKRETARZ GMINY
02.01.2017 13:28 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko: SEKRETARZ GMINY
01.12.2016 14:32 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy DYREKTOR GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH
18.11.2016 13:14 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko pracy: Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
31.10.2016 13:05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENTA, w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14
27.10.2016 15:00 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym, w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14
10.10.2016 14:48 Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14 tel, 076 -840-81-74 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA
27.09.2016 13:32 GZUKIM - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w dziale Technicznym
25.08.2016 13:17 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Działu Technicznego - GZUKIM w Księginicach
29.07.2016 13:48 Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14 tel. 076 -840-81-74 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Zastępca Kierownika Działu Technicznego
22.07.2016 12:59 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisk o urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księginicach
29.06.2016 14:10 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: - Główny Księgowy
24.06.2016 13:59 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Usług Komunalnych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14
06.06.2016 14:18 GZUKIM - ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Usług Komunalnych w GZUKiM Księginice
03.06.2016 15:28 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na wolne stanowisko pracy INSPEKTOR DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ UTRZYMANIA DRÓG w Referacie Infrastruktury

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna