Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2017 10:00 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księginicach
21.12.2017 14:19 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ I TRANSPORTU ZBIOROWEGO w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
21.12.2017 14:17 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR DS. WYMIARU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
07.12.2017 15:07 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
07.12.2017 15:05 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki wodno- ściekowej i transportu zbiorowego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
01.12.2017 09:36 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: - Księgowy
01.12.2017 09:35 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: - Referent
29.11.2017 12:57 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy INSPEKTOR W REFERACIE INFRASTRUKTURY W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE
08.11.2017 14:35 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Infrastruktury
27.10.2017 15:09 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH
12.10.2017 12:49 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH
29.08.2017 14:30 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR DS PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W REFERACIE INFRASTRUKTURY W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE
09.08.2017 13:28 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce
07.08.2017 12:55 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Lubinie
17.07.2017 15:22 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE
03.07.2017 14:12 DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Główny księgowy
28.06.2017 14:38 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W PRZEDSZKOLU IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE Główny księgowy
05.06.2017 09:40 DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
02.03.2017 09:24 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO Główny księgowy - SZKOŁA PODSTAWOWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM
27.02.2017 08:20 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno - Technicznego w Ośrodku Kultury Gminy Lubin w Księginicach
16.02.2017 14:37 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
13.01.2017 15:21 Ośrodek Kultury Gminy Lubin w Księginicach 14 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Kierownika Działu Administracyjno - Technicznego
13.01.2017 14:29 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na wolne stanowisko pracy SEKRETARZ GMINY
02.01.2017 13:28 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko: SEKRETARZ GMINY
01.12.2016 14:32 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy DYREKTOR GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH
18.11.2016 13:14 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko pracy: Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
31.10.2016 13:05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENTA, w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14
27.10.2016 15:00 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym, w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14
10.10.2016 14:48 Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14 tel, 076 -840-81-74 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA
27.09.2016 13:32 GZUKIM - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w dziale Technicznym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna