Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2020 12:11 UCHWAŁA NR XXV/253/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2021
30.12.2020 12:09 UCHWAŁA NR XXV/252/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
30.12.2020 12:08 UCHWAŁA NR XXV/251/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
30.12.2020 12:04 UCHWAŁA NR XXV/250/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
30.12.2020 12:02 UCHWAŁA NR XXV/249/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020
30.12.2020 12:01 UCHWAŁA NR XXV/248/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin
30.12.2020 11:59 UCHWAŁA NR XXV/247/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadnia polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec.
30.12.2020 11:58 UCHWAŁA NR XXV/246/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubin nr XXII/225/2020 z dnia 1 października 2020r. zmienionej uchwałą nr XXIII/237/2020 z dnia 2 listopada 2020r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec.
30.12.2020 11:56 UCHWAŁA NR XXV/245/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego
30.12.2020 11:55 UCHWAŁA NR XXV/244/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubin
30.12.2020 11:05 UCHWAŁA NR XXIV/243/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
30.12.2020 11:02 UCHWAŁA NR XXIV/242/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020
30.12.2020 11:01 UCHWAŁA NR XXIV/241/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubin
30.12.2020 11:00 UCHWAŁA NR XXIV/240/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania
30.12.2020 10:59 UCHWAŁA NR XXIV/239/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
07.12.2020 09:53 UCHWAŁA NR XXIII/238/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice.
07.12.2020 09:52 UCHWAŁA NR XXIII/237/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec.
07.12.2020 09:49 UCHWAŁA NR XXIII/236/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
07.12.2020 09:39 UCHWAŁA NR XXIII/235/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020
07.12.2020 09:37 UCHWAŁA NR XXIII/234/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2021
07.12.2020 09:35 UCHWAŁA NR XXIII/233/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
07.12.2020 09:32 UCHWAŁA NR XXIII/232/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin
07.12.2020 09:17 UCHWAŁA NR XXIII/231/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ul. Onyksowa we wsi Obora
07.12.2020 09:16 UCHWAŁA NR XXIII/230/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw ul. Wietrzna, ul. Folwarczna, ul. Jana Jonstona, ul. Dworska, ul. Parkowa we wsi Składowice
07.12.2020 09:14 UCHWAŁA NR XXIII/229/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw: ul. Piękna, ul. Pogodna, ul. Radosna, ul. Lawendowa we wsi Miroszowice
07.12.2020 09:10 UCHWAŁA NR XXIII/228/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ul. Borówkowa we wsi Obora
18.10.2020 18:12 UCHWAŁA NR XXII/227/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 1 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/173/2020 z dnia 24 lutego 2020r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, polegających na przebudowie dróg powiatowych na terenie gminy Lubin.
18.10.2020 18:11 UCHWAŁA NR XXII/226/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Lubin prowadzenia zadań dotyczących zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Lubin, w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji drogowych zadań inwestycyjnych.
18.10.2020 18:10 UCHWAŁA NR XXII/225/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 1 października 2020 r. w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadnia polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec.
18.10.2020 18:09 UCHWAŁA NR XXII/224/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 1 października 2020 r. w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadnia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice

1 2 3 4 5 6 następna