Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2018 09:59 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Lubin
23.10.2018 09:58 Protokół z wyborów do Rady Gminy Lubin
23.10.2018 09:56 Zestawienie wyników głosowania w wyborach do Rady Gminy Lubin w poszczególnych okręgach wyborczych
18.10.2018 13:46 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy
18.10.2018 11:01 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
17.10.2018 14:55 Uchwała nr 9/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu przekazania przez obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników glosowania protokołów głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
11.10.2018 11:12 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania
11.10.2018 11:11 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania
03.10.2018 13:25 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 10:30 Uchwala nr 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie treści obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 10:30 Uchwala Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 10:28 Uchwała nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie treści obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 10:25 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 10:24 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie zdnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 10:23 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 13:15 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 1 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
24.09.2018 14:50 Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubin
21.09.2018 15:24 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 20 września 2018 r. przekazuję się informację Komisarza Wyborczego w Legnicy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
19.09.2018 11:15 Uchwała nr 5/ 2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
19.09.2018 08:33 Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
14.09.2018 14:32 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie weryfikacji list kandydatów na radnych.
14.09.2018 14:29 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej
13.09.2018 09:18 Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie
13.09.2018 09:08 Uchwały Gminnej komisji wyborczej w Lubinie w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy.
11.09.2018 14:22 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 14:21 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
27.08.2018 12:41 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 23 sierpnia 2018 r o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
27.08.2018 12:39 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
27.08.2018 12:37 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
23.05.2018 08:48 UCHWAŁA NR LIX/411/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

1 2 następna