Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2018 12:14 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
22.12.2017 13:36 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN
20.12.2017 14:06 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE - ETAP II
01.12.2017 10:58 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018
28.11.2017 14:31 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
13.11.2017 13:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: GORZYCA, KRZECZYN MAŁY, KRZECZYN WIELKI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
19.10.2017 12:15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN WIELKI, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP I
13.10.2017 13:59 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DRÓG NA ODCINKU OD ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 103051D DO POSESJI NR 22M W MIEJSCOWOŚCI MIROSZOWICE.
28.09.2017 13:55 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁKI NR 126/1 W MIEJSCOWOŚCI GOLA
14.09.2017 12:40 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów - ETAP I.
11.09.2017 15:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
08.09.2017 12:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4, W M. KARCZOWISKA.
07.09.2017 10:37 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN
29.08.2017 13:48 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWOZY UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
22.08.2017 11:56 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ INNE ROBOTY USŁUGOWE
21.08.2017 11:22 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
17.08.2017 13:47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM.
16.08.2017 10:11 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
03.08.2017 12:11 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
02.08.2017 14:21 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW PARKÓW ZABYTKOWYCH W GMINIE LUBIN.
02.08.2017 14:17 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW NA TERENIE GMINY LUBIN (ZADANIE II).
21.07.2017 15:26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I
20.07.2017 14:19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I
19.07.2017 14:54 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN.
14.07.2017 14:43 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY ULICY KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE - ETAP I
14.07.2017 11:39 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
12.07.2017 13:22 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH Z NAZWAMI ULIC ORAZ Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI NA TERENIE GMINY LUBIN.
11.07.2017 13:56 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
11.07.2017 13:52 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK POWSTAŁYCH NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBIN.
11.07.2017 11:10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.

1 2 następna