Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2015 13:40 ZARZĄDZENIE NR 449/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 424/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
22.10.2015 11:07 GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
14.10.2015 14:13 ZARZĄDZENIE NR 433/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 424/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
14.10.2015 14:12 ZARZĄDZENIE NR 432/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
14.10.2015 14:11 ZARZĄDZENIE NR 431/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
14.10.2015 14:10 ZARZĄDZENIE NR 427/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
09.10.2015 10:54 Technika głosowania - Wybory do Sejmu i Senatu RP 25 października 2015 r.
07.10.2015 10:45 ZARZĄDZENIE NR 428/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 6 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 424/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
05.10.2015 14:25 ZARZĄDZENIE NR 424/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
05.10.2015 14:16 INFORMACJA o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z Wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
22.09.2015 15:04 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 22 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
17.09.2015 14:57 ZARZĄDZENIE NR 401/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
02.09.2015 15:28 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej