Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2015 15:22 ZARZĄDZENIE NR 385/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 4 września 2015 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 11 w Pieszkowie oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
03.09.2015 13:38 Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
03.09.2015 12:01 GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM
27.08.2015 13:07 ZARZĄDZENIE NR 360/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
26.08.2015 15:05 ZARZĄDZENIE NR 354/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
17.08.2015 15:31 ZARZĄDZENIE NR 347/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
10.08.2015 15:55 Ogłoszenie o losowaniu kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
03.08.2015 08:21 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym.
23.07.2015 14:58 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lubin z dnia 22 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
23.07.2015 14:55 ZARZĄDZENIE NR 309/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów uprawnionych podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
20.07.2015 15:21 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
25.06.2015 11:50 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
25.06.2015 11:47 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.
28.08.2015 09:58 INFORMACJA o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.