Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2015 13:39 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM.
25.06.2015 15:07 Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 15 01 06 z terenów zamieszkałych Gminy Lubin” – zamówienie uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
25.06.2015 15:03 Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubin” – zamówienie uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
13.03.2015 09:45 Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin w latach 2015-2016” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.
02.12.2015 11:12 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ
20.11.2015 12:18 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM”.
04.11.2015 11:56 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubin – zamówienie uzupełniające
03.11.2015 15:02 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU – ZADANIE 1 ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE – ZADANIE 2”.
03.11.2015 11:19 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH”
28.10.2015 08:48 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE NA BOISKU W MIROSZOWICACH
13.10.2015 15:52 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA”.
11.09.2015 14:12 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: MODERNIZACJA 120 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH FUNKCJONUJĄCYCH W INFRASTRUKTURZE PROJEKTU PN. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUBIN
11.09.2015 12:44 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W GORZYCY
08.09.2015 13:11 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
27.08.2015 15:15 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i budowa drogi wewnętrznej wraz z budową przystanku autobusowego w m. Gola
26.08.2015 12:05 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 176 DLA POTRZEB PUNKTU LEKARSKIEGO W SIEDLCACH
29.07.2015 14:53 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN”
23.06.2015 11:30 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH KSIĘGINICE, GORZELIN, BUCZYNKA, USTRONIE – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”
09.06.2015 15:52 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne w Szklarach Górnych”.
29.05.2015 14:53 Gmina Lubin informuje o zawarciu umów, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH Chróstnik, Obora, Raszówka, Buczynka, Gorzelin, Niemstów, Ustronie, Szklary Górne, Pieszków, Księginice – dokumentacja projektowa”
21.05.2015 11:26 Gmina Lubin informuje o zawarciu umów, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG – cz. 1”
17.03.2015 12:31 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Czerniec i Kłopotów w Gminie Lubin - etap II świetlica w Czerńcu"