Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2015 09:04 ZARZĄDZENIE NR 77/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
12.02.2015 11:52 ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
12.02.2015 11:51 ZARZĄDZENIE NR 74/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
04.02.2015 11:41 ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubin
16.12.2015 08:36 Wykaz działek budowlanych położonych w Krzeczynie Małym przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
15.12.2015 08:47 Informacja o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Szklarach Górnych
30.11.2015 11:23 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Wiercień
25.11.2015 08:25 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi, położonej w obrębie Miłoradzice gm. Lubin
25.11.2015 08:22 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00045331/0, położonych w obrębie Zimna Woda gm. Lubin
16.11.2015 10:38 Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zamiany w Szklarach Górnych
16.11.2015 10:37 Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na teren dodatkowy w Chróstniku
29.10.2015 09:34 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Szklarach Górnych
13.10.2015 09:42 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 6 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6a odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00056693/5, położonych w obrębie Szklary Górne gm. Lubin.
08.10.2015 11:45 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 01 paździenika 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6a odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00056693/5, położonych w obrębie Szklary Górne gm. Lubin
08.10.2015 11:43 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 01 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6a odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00005649/0, położonych w obrębie Szklary Górne gm. Lubin
05.10.2015 08:34 Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Miłoradzice
30.09.2015 09:52 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Zimnej Wodzie
30.09.2015 09:46 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 23 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr: 497/28 o pow. 1,4893 ha i 497/33 o pow. 0,4104 ha
30.09.2015 09:44 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 23 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Oznaczonej numerem geodezyjnym 447/3 o powierzchni 0,0773 ha, położonej w Miłoradzicach.
29.09.2015 12:33 Wykaz do sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w Osieku
29.09.2015 12:31 Wykaz do sprzedaży nieruchomości położonej w Chróstniku o nr 68/1
10.09.2015 12:17 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 3 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 241/6 w obrębie Lisiec
10.09.2015 12:16 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 3 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 19c w Pieszkowie
09.09.2015 08:05 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 2 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 854/2, położonej w Oborze.
03.09.2015 11:31 WYKAZ dla lokalu mieszkalnego 15b/2 położonego Liścu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
03.09.2015 11:30 WYKAZ lokalu mieszkalnego położonego w Liścu 16G/1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
03.09.2015 11:28 WYKAZ działek budowlanych położonych w Wiercieniu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 6 działek nr 286-3-9
26.08.2015 08:40 Informacja o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Miłoradzicach
25.08.2015 12:07 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Szklarach Górnych działki 83/10-19
25.08.2015 12:05 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Szklarach Górnych działki 83/21-31

poprzednia 1 2 3 4 następna