Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2017 08:54 UCHWAŁA NR LIV/376/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Raszówce
04.12.2017 08:53 UCHWAŁA NR LIV/375/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
04.12.2017 08:52 UCHWAŁA NR LIV/374/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiejw Krzeczynie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.
04.12.2017 08:51 UCHWAŁA NR LIV/373/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
04.12.2017 08:50 UCHWAŁA NR LIV/372/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
04.12.2017 08:49 UCHWAŁA NR LIV/371/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2018
02.11.2017 13:30 UCHWAŁA NR LIII/370/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/93/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
02.11.2017 13:29 UCHWAŁA NR LIII/369/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne
02.11.2017 13:28 UCHWAŁA NR LIII/368/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
02.11.2017 13:27 UCHWAŁA NR LIII/367/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
02.11.2017 13:25 UCHWAŁA NR LIII/366/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniajaca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
02.11.2017 13:24 UCHWAŁA NR LIII/365/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
09.10.2017 11:55 Uchwała Nr LII/364/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubin
09.10.2017 11:54 UCHWAŁA NR LII/363/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale nr XXXII/209/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Mały
09.10.2017 11:53 UCHWAŁA NR LII/362/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
09.10.2017 11:52 UCHWAŁA NR LII/361/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
09.10.2017 11:51 UCHWAŁA NR LII/360/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
08.09.2017 10:02 UCHWAŁA NR LI/359/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
08.09.2017 10:01 UCHWAŁA NR LI/358/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubin
08.09.2017 10:00 UCHWAŁA NR LI/357/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Rudna częściowej realizacji zadania własnego Gminy Lubin w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
08.09.2017 09:59 UCHWAŁA NR LI/356/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
08.09.2017 09:57 UCHWAŁA NR LI/355/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
08.09.2017 09:56 UCHWAŁA NR LI/354/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/107/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom Gminy Lubin
08.09.2017 09:55 UCHWAŁA NR LI/353/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniajaca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
08.09.2017 09:54 UCHWAŁA NR LI/352/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
08.09.2017 09:52 UCHWAŁA NR LI/351/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zamierzenia udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
08.09.2017 09:51 UCHWAŁA NR LI/350/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
08.09.2017 09:50 UCHWAŁA NR LI/349/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
08.09.2017 09:49 UCHWAŁA NR LI/348/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
08.09.2017 09:47 UCHWAŁA NR LI/347/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niemstów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna