Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2019 09:36 UCHWAŁA NR IX/105/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
30.04.2019 13:31 Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018
30.04.2019 13:30 Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w roku 2018
30.04.2019 13:29 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2018
30.04.2019 13:27 Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach odzysku za rok 2018
30.04.2019 13:26 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubin (30.04.2019r.)
08.06.2018 11:29 Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Lubin
16.05.2018 09:06 UCHWAŁA NR LX/427/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
02.05.2018 12:31 Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2017
02.05.2018 12:30 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubin stan na 27.04.2018
02.05.2018 12:30 Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Lubin za 2017 rok
02.05.2017 13:58 Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
02.05.2017 13:56 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubin
28.04.2017 07:53 Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Lubin za 2016 rok
14.12.2016 11:07 Poradnik dotyczący zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubin
23.05.2016 11:09 UCHWAŁA NR XXXII/212/216 RADY GMINY LUBIN z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.04.2016 14:09 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubin za 2015r.
29.04.2016 14:08 Informacje o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2012,2013,2015
04.02.2016 14:10 Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
04.02.2016 14:09 Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
04.02.2016 14:08 Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2012,2013,2014
04.02.2016 14:07 Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
04.02.2016 14:05 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubin.
12.01.2016 09:39 UCHWAŁA NR XXVIII/164/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
12.01.2016 09:38 UCHWAŁA NR XXVIII/163/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.01.2016 09:36 UCHWAŁA NR XXVIII/162/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.
27.10.2015 09:38 UCHWAŁA NR XXIV/132/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.09.2015 09:12 OPŁATY ZA ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
30.04.2015 15:27 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie GMINY LUBIN za 2014 r.
31.12.2014 08:33 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Lubin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.

1 2 następna