Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 12:50 Rejestr działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych wg stanu na 31.12.2020
28.07.2020 14:50 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru stan na 28.07.2020 r.
30.04.2020 14:51 Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019
30.04.2020 14:49 Wykaz firm zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.
30.04.2020 14:48 Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w roku 2019
30.04.2020 14:47 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2019
30.04.2020 14:45 Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach odzysku za rok 2019
30.04.2020 14:40 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubin za rok 2019
18.03.2020 09:32 UCHWAŁA NR XVII/172/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
18.03.2020 09:31 UCHWAŁA NR XVII/171/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych
18.03.2020 09:30 UCHWAŁA NR XVII/170/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18.03.2020 09:29 UCHWAŁA NR XVII/169/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr IX/42/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin
13.12.2019 08:54 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Lubin stan 13.12.2019
13.08.2019 09:36 UCHWAŁA NR IX/105/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
30.04.2019 13:31 Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018
30.04.2019 13:30 Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w roku 2018
30.04.2019 13:29 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2018
30.04.2019 13:27 Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach odzysku za rok 2018
30.04.2019 13:26 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubin (30.04.2019r.)
08.06.2018 11:29 Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Lubin
16.05.2018 09:06 UCHWAŁA NR LX/427/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
02.05.2018 12:31 Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2017
02.05.2018 12:30 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubin stan na 27.04.2018
02.05.2018 12:30 Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Lubin za 2017 rok
02.05.2017 13:58 Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
02.05.2017 13:56 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubin
28.04.2017 07:53 Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Lubin za 2016 rok
14.12.2016 11:07 Poradnik dotyczący zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubin
23.05.2016 11:09 UCHWAŁA NR XXXII/212/216 RADY GMINY LUBIN z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.04.2016 14:09 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubin za 2015r.

1 2 następna