Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.09.2014 10:04 WYKAZ nieruchomości - garaży zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem 447/2, położonej w obrębie Miłoradzice, przeznaczonych do dzierżawy
23.07.2014 12:31 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Szklary Górne, oznaczonej numerem geodezyjnym 180, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
14.07.2014 14:43 WYKAZ nieruchomości położonych w obrębach: Bukowna, Księginice, Lisiec, Niemstów, Siedlce, Zimna Woda, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne
14.07.2014 14:42 WYKAZ nieruchomości oznaczonej numerem 56/3, położonej w obrębie Bukowna, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
14.07.2014 14:41 WYKAZ nieruchomości obejmującej lokal użytkowy w budynku na działce oznaczonej numerem 453/6, położonej w obrębie Miłoradzice, z przeznaczeniem na cele gospodarcze
14.07.2014 14:41 WYKAZ nieruchomości oznaczonej numerem 524, położonej w obrębie Miłoradzice, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne
14.07.2014 14:39 WYKAZ części nieruchomości oznaczonej numerem 307/2, położonej w obrębie Chróstnik, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
14.07.2014 14:39 WYKAZ części nieruchomości oznaczonej numerem 209/2, położonej w obrębie Raszowa, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na na składowanie opału i posadowienie wiaty blaszanej
14.07.2014 14:38 WYKAZ nieruchomości oznaczonej numerem 220/6, położonej w obrębie Raszówka, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem pod zaplecze budowy domu jednorodzinnego
14.07.2014 14:37 WYKAZ nieruchomości oznaczonej numerem 180/10, położonej w obrębie Niemstów, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
12.06.2014 12:14 WYKAZ części nieruchomości oznaczonej numerem 180, położonej w obrębie Szklary Górne gm. Lubin, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na cele inne - rekreacja
12.06.2014 12:13 WYKAZ części nieruchomości oznaczonej numerem 126, położonej w obrębie Krzeczyn Mały gm. Lubin, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
12.06.2014 12:12 WÓJT GMINY LUBIN informuje, że w dniu 4 czerwca 2014 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości przeznaczonych na posadowienie kontenerów na odzież używaną, położonych w obrębach: Obora, Szklary Górne, Zimna Woda, Karczowiska, Raszówka, Raszowa, Miłoradzice, Niemstów, Osiek, Pieszków i Siedlce, gm. Lubin
30.04.2014 14:18 WÓJT GMINY LUBIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonych w obrębach: Obora, Szklary Górne, Zimna Woda, Karczowiska, Raszówka, Raszowa, Miłoradzice, Niemstów, Osiek, Pieszków i Siedlce, gm. Lubin
24.04.2014 13:15 WYKAZ nieruchomości - garażu położonego na działce oznaczonej numerem 447/2, położonej w obrębie Miłoradzice, przeznaczonej do dzierżawy
24.04.2014 13:14 WYKAZ części nieruchomości oznaczonej numerem 407/2, położonej w obrębie Raszówka, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i grunt pod budynkiem gospodarczym
31.03.2014 13:37 WYKAZ części nieruchomości oznaczonej numerem 332/15, położonej w obrębie Chróstnik, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem pod istniejącą stację bazową telefonii komórkowej
31.03.2014 13:36 WYKAZ części nieruchomości oznaczonej numerem 180, położonej w obrębie Szklary Górne, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem pod istniejącą szafę telekomunikacyjną
31.03.2014 13:32 WYKAZ nieruchomości oznaczonej numerem 125, położonej w obrębie Kłopotów, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
31.03.2014 13:30 WYKAZ części nieruchomości położonych w obrębach: Obora, Szklary Górne, Zimna Woda, Karczowiska, Raszówka, Raszowa, Miłoradzice, Niemstów, Osiek, Pieszków i Siedlce, przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na posadowienie kontenera na odzież używaną

poprzednia 1 2 3 4