Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.08.2014 11:45 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK INFORMACJA
26.08.2014 15:32 Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzanie szkółek kolarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
06.08.2014 12:18 EWALUACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2013
22.07.2014 13:29 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK
10.06.2014 12:22 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
09.05.2014 07:34 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK INFORMACJA
28.03.2014 15:08 OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ
21.03.2014 15:07 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2014 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
21.03.2014 15:02 OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2014.
14.02.2014 13:47 OTWARTY KONKURS OFERT na 2014 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
03.12.2013 13:14 Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
26.11.2013 13:11 Informacja z przebiegu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
07.11.2013 13:15 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2014
26.08.2013 11:44 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2014.
10.05.2013 09:50 EWALUACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN NA ROK 2012
15.03.2013 14:54 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2013 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
14.02.2013 15:13 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2013 ROK na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
13.02.2013 13:02 Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
31.12.2012 07:51 UCHWAŁA NR XXXIII/233/2012 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
12.11.2012 12:37 Informacja z przebiegu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
24.10.2012 14:35 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2013.
16.10.2012 13:36 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2013
27.04.2012 13:55 Ewaluacja Programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lubin na rok 2011
18.11.2011 13:54 UCHWAŁA NR XVIII/115/2011 RADY GMINY LUBIN z dnia 10 listopada 2011 r. „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
15.07.2010 13:50 UCHWAŁA NR LI/256/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

poprzednia 1 2 3