Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2020 15:59 Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
04.11.2020 13:33 Informacja o konsultacjach
25.08.2020 12:13 Zaproszenie do przedkładania propozycji do programu współpracy na rok 2021
29.05.2020 15:05 EWALUACJA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2019
31.01.2020 16:19 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2020 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
27.12.2019 14:59 Otwarty Konkurs Ofert na 2020 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
17.12.2019 15:17 Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
25.11.2019 12:39 UCHWAŁA NR XIII/147/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
14.11.2019 08:50 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA NIEMSTÓW pt. "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci z terenu Gminy Lubin ".
06.11.2019 14:48 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2020.
26.09.2019 09:34 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2020.
31.05.2019 09:48 EWALUACJA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2018
18.03.2019 15:01 INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w 2019 roku na terenie Gminy Lubin.
14.03.2019 11:53 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2019 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
19.02.2019 11:58 UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
11.02.2019 15:03 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11.02.2019 15:01 Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Lubin
31.01.2019 14:21 Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
05.12.2018 09:27 Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
07.11.2018 15:09 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2019.
09.10.2018 12:46 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2019
08.10.2018 12:26 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Civis Europae pt. "Wsparcie rodzin poprzez dofinansowanie działalności żłobka Biała Żyrafa w Osieku".
08.10.2018 12:24 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Civis Europae pt. "Cztery pory roku... - zajęcia z dziećmi z zooterapii w żłobku Biała Żyrafa w Osieku"
07.06.2018 11:24 INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
30.05.2018 09:50 EWALUACJA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3USTAWY PROWĄDZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE W ROKU 2017.
17.05.2018 13:45 Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok Informacja o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
09.05.2018 13:50 ZARZĄDZENIE NR 1547/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin.
12.04.2018 13:14 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12.04.2018 13:12 Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Lubin.
22.01.2018 14:30 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2018 ROK

1 2 3 4 następna