Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2014 08:32 UCHWAŁA NR LX/468/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
19.11.2014 08:31 UCHWAŁA NR LX/467/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zimna Woda
19.11.2014 08:30 UCHWAŁA NR LX/466/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wiercień
19.11.2014 08:29 UCHWAŁA NR LX/465/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ustronie
19.11.2014 08:28 UCHWAŁA NR LX/464/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Szklary Górne
19.11.2014 08:26 UCHWAŁA NR LX/463/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Składowice
19.11.2014 08:22 UCHWAŁA NR LX/462/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siedlce
19.11.2014 08:22 UCHWAŁA NR LX/461/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Raszówka
19.11.2014 08:21 UCHWAŁA NR LX/460/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Raszowa Mała
19.11.2014 08:20 UCHWAŁA NR LX/459/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Raszowa
19.11.2014 08:19 UCHWAŁA NR LX/458/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pieszków
19.11.2014 08:18 UCHWAŁA NR LX/457/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Osiek
19.11.2014 08:17 UCHWAŁA NR LX/456/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Obora
19.11.2014 08:16 UCHWAŁA NR LX/455/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niemstów
19.11.2014 08:14 UCHWAŁA NR LX/454/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Miroszowice
19.11.2014 08:13 UCHWAŁA NR LX/453/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Miłosna
19.11.2014 08:12 UCHWAŁA NR LX/452/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Miłoradzice
19.11.2014 08:11 UCHWAŁA NR LX/451/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lisiec
19.11.2014 08:10 UCHWAŁA NR LX/450/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księginice
19.11.2014 08:09 UCHWAŁA NR LX/449/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krzeczyn Wielki
19.11.2014 08:08 UCHWAŁA NR LX/448/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krzeczyn Mały
19.11.2014 08:07 UCHWAŁA NR LX/447/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kłopotów
19.11.2014 08:06 UCHWAŁA NR LX/446/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Karczowiska
19.11.2014 08:05 UCHWAŁA NR LX/445/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gorzyca
19.11.2014 08:04 UCHWAŁA NR LX/444/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gorzelin
19.11.2014 08:03 UCHWAŁA NR LX/443/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gola
19.11.2014 08:02 UCHWAŁA NR LX/442/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gogołowice
19.11.2014 08:01 UCHWAŁA NR LX/441/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dąbrowa Górna
19.11.2014 08:00 UCHWAŁA NR LX/440/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czerniec
19.11.2014 07:59 UCHWAŁA NR LX/439/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chróstnik

1 2 3 4 5 6 następna