Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2010 15:08 Protokół wyników wyborów Rada Gminy Lubin
22.11.2010 15:05 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Lubin
22.11.2010 15:02 Uchwała NR 19/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie w sprawie koniecznosci ustalenia w drodze losowania , który z kandydatów uzyska mandat w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
19.11.2010 20:05 Informacja o pracy GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w LUBINIE w dniu 20 LISTOPADA br.
17.11.2010 13:19 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
17.11.2010 10:15 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po zmianach
16.11.2010 15:45 GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
16.11.2010 15:28 TRANSPORT DLA WYBORCÓW WYBORY SAMORZĄDOWE - GŁOSOWANIE 21 LISTOPADA 2010 R.
10.11.2010 20:09 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej z funkcjami
10.11.2010 20:06 Uchwała Nr 17/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
10.11.2010 20:03 Uchwała Nr 16/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie Nr 14/2010 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
10.11.2010 20:02 Informacja o pracy GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w LUBINIE
05.11.2010 15:17 Uchwała 15 / 2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Lubin w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
05.11.2010 15:13 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lubin w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
05.11.2010 15:05 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIE z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
04.11.2010 16:42 Informacja siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Chróstniku
04.11.2010 16:40 Informacja pierwsze posiedzenie oraz szkolenie obwodowych komisji wyborczych
04.11.2010 07:48 INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 listopada 2010 r w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
04.11.2010 07:47 Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z przeprowadzonego losowania składów obwodowych komisji wyborczych, spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników lub osoby upoważnione przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
04.11.2010 07:45 Uchwała Nr 14/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
04.11.2010 07:44 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lubinie z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
04.11.2010 07:42 Uchwała Nr 13/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie treści obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
03.11.2010 09:35 Uchwała Nr 12/2010 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie przyznania w drodze losowania numerów dla list kandydatów na radnych Rady Gminy Lubin w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r
03.11.2010 09:33 Protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 listopada 2010 r
29.10.2010 21:51 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 26 października 2010 r. o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
06.11.2010 22:53 Zarządzenie Nr 1092/2010 Wójta Gminy Lubin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej nr 9 w Chróstniku w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r
29.10.2010 19:54 Uchwała Nr 11/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 29-10-2010 r. w sprawie odmowy rejestracji kandydata na wójta zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Brojanowskiego Pana Mirosława Brojanowskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
29.10.2010 19:50 Uchwała Nr 4/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 5
29.10.2010 19:44 Uchwała Nr 3/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych, kandydata w okręgu wyborczym nr 5
29.10.2010 17:19 INFORMACJA W SPRAWIE PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKLADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE LUBIN

1 2 następna