Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2010 15:55 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin przeprowadzonych  w dniu 18 kwietnia 2010 r.
18.04.2010 22:58 Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin, w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2010 r
15.04.2010 14:24 Rozpoczęcie pracy OKW w dniu głosowania
15.04.2010 14:21 Głosowanie - Informacje
08.04.2010 13:59 SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 10 W OSIEKU
06.04.2010 09:19 Informacja o wyłożeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin, w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2010 r
02.04.2010 12:40 Informacja - Pierwsze posiedzenie i szkolenie Obwodowej Komisji Wyborczej
31.03.2010 07:30 Zarządzenie Nr 913/2010 Wójta Gminy Lubin z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania operatora do obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej w Osieku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2010 r
24.03.2010 14:08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 23 marca 2010 r. o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubin, zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2010 r
24.03.2010 12:54 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIE z dnia 23 marca 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin
24.03.2010 12:52 O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIE z dnia 23 marca 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
24.03.2010 12:50 Uchwała Nr 6/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie treści obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
24.03.2010 12:49 Uchwała Nr 5/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie treści obwieszczenia o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2010 r
24.03.2010 12:47 Uchwała Nr 4/2010 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyznania w drodze losowania numerów dla list kandydatów na radnych Rady Gminy Lubin w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2010 r
24.03.2010 12:45 Uchwała Nr 3/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Osieku w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2010 r
24.03.2010 12:43 Uchwała Nr 2/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds obsługi informatycznej
24.03.2010 12:40 Uchwała Nr 1/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2010 roku
18.03.2010 14:51 Informacja – dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie
18.03.2010 14:46 Informacja - losowanie numerów list
09.03.2010 15:14 Informacja - Gminna Komisja Wyborcza w Lubinie
09.03.2010 14:45 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie - funkcje
09.03.2010 14:38 HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIE
05.03.2010 15:28 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie
04.03.2010 11:41 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin w okręgu wyborczym nr 5
23.02.2010 10:24 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 19 lutego 2010 r. o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubin, zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2010 r
11.02.2010 14:59 Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie
10.02.2010 14:35 Wzory rejestracyjne dokumentów dla komitetów wyborczych
10.02.2010 14:26 Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
10.02.2010 14:21 KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin
10.02.2010 14:16 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 lutego 2010 r w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 18 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin, w okręgu wyborczym nr 5

1 2 następna