Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2009 10:08 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raszówce w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubin
29.09.2009 09:55 Zarządzenie Wójta Gminy Lubin w sprawie powołania operatora do obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej w Raszówce w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubin
18.09.2009 07:33 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIE z dnia 16 września 2009 r o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 11 października 2009 r.
17.09.2009 14:33 Uchwała Nr 6/2009 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 16 września 2009 r
17.09.2009 14:31 Uchwała Nr 5/2009 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 16 września 2009 r
17.09.2009 14:28 Uchwała Nr 4/2009 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 16 września 2009 r
17.09.2009 14:24 Uchwała Nr 3/2009 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 16 września 2009 r
17.09.2009 14:46 Uchwała Nr 2/2009 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 31 sierpnia 2009 r
17.09.2009 14:44 Uchwała Nr 1/2009 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku
31.08.2009 13:59 HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIE - Wybory uzupełniające do rady gminy Raszówka
31.08.2009 13:55 SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ - Wybory uzupełniające do rady gminy Raszówka
31.08.2009 12:36 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie
27.08.2009 08:15 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin w okręgu wyborczym nr 3
19.08.2009 14:21 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 12 sierpnia 2009 r. o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubin, zarządzonych na dzień 11 października 2009 r
13.08.2009 10:52 KOMUNIKAT Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy
13.08.2009 09:29 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2009 roku
13.08.2009 09:34 KALENDARZ WYBORCZY - do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin
13.08.2009 09:45 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy w związku z zarządzeniem nr 209 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin w okręgu wyborczym nr 3
13.08.2009 09:40 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy w związku z zarządzeniem nr 209 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin w okręgu wyborczym nr 3
15.10.2009 12:24 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 października 2009 r o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin
11.10.2009 23:51 Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 11 października 2009 roku
09.10.2009 15:28 HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIE w dniu 11 października 2009 r
28.09.2009 14:09 Udostępnienie spisów wyborców