Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2009 23:45 Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego
24.09.2009 11:04 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 27 września 2009 r. dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Lubin
24.09.2009 09:34 Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum Gminnego wyznaczonego na dzień 27 września 2009 roku dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Lubin
10.09.2009 08:30 INFORMACJA - Szkolenie Obwodowych Komisji ds. Referendum
04.09.2009 17:10 Uchwała Nr 01/2009 Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Lubinie z dnia 04 września 2009 r. zostały powołane składy Obwodowych Komisji ds. Referendum
01.09.2009 15:39 SKŁAD GMINNEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W LUBINIE
28.08.2009 13:50 Uchwała Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw przeprowadzenia referendum gminnego wyznaczonego na dzień 27 września 2009 roku dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Lubin.
05.08.2009 11:00 I N F O R M A C J A o terminie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji ds. Referendum dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Lubin.
05.08.2009 10:53 I N F O R M A C J A o terminie zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji ds. Referendum dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Lubin.
30.07.2009 10:45 Referendum Gminne dotyczące budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Lubin
30.07.2009 10:56 Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Lubin