Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2019 08:55 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Gminę Lubin w ramach zadania: Adaptacja pomieszczeń po byłej Przychodni Zdrowia -Siedlce 36 – na dwa lokale mieszkalne.
14.06.2019 08:54 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłej Przychodni Zdrowia -Siedlce 36 – na dwa lokale mieszkalne.”
13.06.2019 13:15 Informacja o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne: podział nieruchomości nr 567/1 w Chróstniku oraz podział nieruchomości nr 85 w Składowicach
12.06.2019 10:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”.
11.06.2019 13:17 Informacje - Wybory ławników 2020 – 2023
11.06.2019 13:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Wytwórnia mas bitumicznych”, planowanego do realizacji na działkach nr: 497/28 i 497/33 obręb Szklary Górne, gmina Lubin.
07.06.2019 14:24 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
07.06.2019 14:22 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
07.06.2019 14:16 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
06.06.2019 12:30 Obwieszczenie Starosty Polkowickiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 05.06.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: DG.SR.604.12.2019, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów wsi Brunów”, gmina Chocianów, powiat polkowicki, przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.
03.06.2019 17:01 Ogłoszenie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Lubin
03.06.2019 14:07 Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzeczyn Mały na działce nr 256/11 i nr 256/18 oraz Krzeczyn Wielki na działce nr 935 – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV”
03.06.2019 14:05 Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Księginice na dz. nr 219 i 220”
03.06.2019 13:55 Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi geodezyjne: podział nieruchomości nr 244/1 w Niemstowie, inwentaryzacja przybudówki do budynku mieszkalnego na nieruchomości nr 125 w Składowicach, aktualizacja użytków gruntowych nieruchomości nr 590/5 w Niemstowie.
30.05.2019 13:26 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące wydruku, oprawy i pakowania czterech tytułów książek („Pieszków -dzieje miejscowości”, „Składowice – Zalesie - historia miejscowości”, „Lisiec - rys monograficzny”, „Raszówka – Lipiny - wczoraj i dziś"
29.05.2019 11:32 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
27.05.2019 11:15 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
20.05.2019 11:31 Informacja o obowiązku i koniecznosci przeprowadzania przeglądu stanu lasów celem określenia rozmiaru szkód i zagrożeń oraz podjęcia stosownych działań
17.05.2019 10:01 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 4/2019 z dnia 09.05.2019, zatwierdzającej ,,Projekt robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)".
15.05.2019 10:52 Obwieszczenie Starosty Polkowickiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 13.05.2019 r. postanowienia znak: DG.SR.604.12.2019, w którym Starosta Polkowicki stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Scalenie gruntów wsi Brunów" gmina Chocianów, powiat polkowicki.
14.05.2019 15:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
13.05.2019 14:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”.
13.05.2019 09:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”.
09.05.2019 15:11 Ogłoszenie o wyborze oferty Remont budynku Miłoradzice 74c (dz. nr 164 obręb Miłoradzice) w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
08.05.2019 10:31 Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin
07.05.2019 15:17 Zapytanie ofertowe na wydruk, oprawę i pakowanie czterech tytułów książek.
07.05.2019 14:00 Przedszkole w Raszówce - dokumentacja dotycząca bilansu za 2018 rok
06.05.2019 10:06 Zarządzenie nr 201/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 02.05.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
06.05.2019 09:54 Informacja o uruchomieniu przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia aplikacji dla obywateli -Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
29.04.2019 15:35 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” .

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna