Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.08.2019 09:58 Informacja Koła Łowieckiego GÓRNIK Lubin o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 na terenie obwodów 58 i 125.
20.08.2019 12:29 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie usługi pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin - 2019”
20.08.2019 10:48 Informacja o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne "wznowienie punktów granicznych części działki nr 197 w Gorzelinie".
07.08.2019 08:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
05.08.2019 14:01 Decyzja nr WR.RZT.070.73.2019.PK z dnia 9 lipca 2019 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego we Wrocławiu ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
05.08.2019 11:07 Zwrot podatku akcyzowego - II termin składania wniosków
05.08.2019 09:26 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
31.07.2019 12:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”
26.07.2019 09:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”
25.07.2019 10:03 OGŁOSZENIE o naborze wniosków w sprawie powołania na rzeczoznawców do szacowania
25.07.2019 08:06 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego.
24.07.2019 12:48 Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej pomieszczenia użytkowe zlokalizowane na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Księcia Ludwika I w Lubinie
23.07.2019 11:16 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu projektu ,,Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego ".
22.07.2019 10:40 Zarządzenie nr 320/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 22.07.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
17.07.2019 08:39 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego - rozbudowa drogi krajowej.
12.07.2019 13:40 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
12.07.2019 13:39 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
12.07.2019 09:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
12.07.2019 09:04 Zarządzenie nr 300/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 12.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości
11.07.2019 14:27 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wydanej decyzji Nr I-K/Z/-7-/18 z dnia 14 listopada 2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa pozwolenia na budowę obejmującego: Budowę masztów telekomunikacyjnych na linii kolejowej Nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów, na stacjach: - Raszówka w km. 11,153 (dz. nr 425/1, AM-1, obręb Raszówka, jedn. ewiden. Lubin - obszar wiejski), - Lubin Górniczy w km 22,588 (dz. nr 1222, AM-7, obręb 3, jedn. ewiden. Lubin - miasto), - Koźlice w km 29,569 (dz. nr 37/2, AM-2, obręb Koźlice, jedn. ewiden. Rudna), - Rudna Gwizdanów w km 39,112 (dz. nr 89/20, AM-1, obręb Gwizdanów, jedn. ewiden. Rudna), w ramach zadania pn.: "Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizadnów".
11.07.2019 14:24 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
10.07.2019 10:18 Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w trakcie sezonu urlopowego
05.07.2019 14:43 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubin w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszrze gminy Lubin
05.07.2019 12:38 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 855/VI/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu dokumentu.
04.07.2019 12:14 Zarządzenie nr 292/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 03.07.2019 r. w sprawie regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej pomieszczenia użytkowe zlokalizowane w budynku nr 3 przy ul. Księcia Ludwika I w Lubinie z przeznaczeniem na cele działalności oświatowej na okres do 3 lat.
02.07.2019 14:50 PRZYSTĘPUJEMY DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBIN
02.07.2019 13:51 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „konserwacja gminnych rowów melioracyjnych"
27.06.2019 13:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.
25.06.2019 11:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”
14.06.2019 14:24 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna