Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2019 09:23 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: Remontu lokalu Składowice 6, w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach Składowice 6/1 i 6/2 oraz pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-wychowawczej „Przystań" w Składowicach 6
10.10.2019 11:15 "Informacja o udzieleniu zamówienia na podział nieruchomości nr 307/242 w Szklarach Górnych"
08.10.2019 11:17 Informacja Nadleśnictwa Legnica o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów 123, 124.
07.10.2019 15:18 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym"
03.10.2019 13:26 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
01.10.2019 14:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
01.10.2019 12:53 Informacja Koła Łowickiego DZIK Lubin o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020.
27.09.2019 14:46 Informacja o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne: Wznowienie punktów granicznych działki nr 225 oraz części działki nr 226/1, położonych w obrębie Gorzyca oraz Ustalenie granic działki nr 133/1 oraz części działki nr 133/2, położonych w obrębie Gorzelin.
26.09.2019 12:41 "Informacja w sprawie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin".
26.09.2019 09:34 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2020.
20.09.2019 09:44 Informacja Starosty Lubińskiego - Obowiązek przeprowadzenia przeglądu stanu lasów celem określenia rozmiaru szkód i zagrożeń oraz podjęcia stosownych działań
18.09.2019 15:07 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
18.09.2019 14:36 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
18.09.2019 08:03 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1231D na odcinku od drogi krajowej nr 36 do ok. km 1 +580 w miejscowości Księginice- ETAP 2"
17.09.2019 11:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony o terminie oględzin w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek: nr 44/6, nr 44/7 i nr 44/8 obręb Szklary Górne, gmina Lubin w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w Szklarach Górnych
12.09.2019 10:53 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
11.09.2019 14:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek: nr 44/6, nr 44/7 i nr 44/8 obręb Szklary Górne, gmina Lubin w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w Szklarach Górnych
11.09.2019 11:05 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin
11.09.2019 11:03 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
11.09.2019 10:11 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1231D na odcinku od drogi krajowej nr 36 do ok. km 1+580 w miejscowości Księginice-ETAP 1"
09.09.2019 09:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice
09.09.2019 09:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola
09.09.2019 09:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miny Lubin dla obrębu Karczowiska
02.09.2019 10:52 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - Etap 2".
30.08.2019 13:09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu, w dniu 28.08.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.179.2018.AWL.15 dla przedsięwzięcia pn.:,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Raszówka, gmina Lubin."
23.08.2019 12:09 Informacja Koła Łowieckiego BAŻANT w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 na terenie obwodów 86 i 87.
22.08.2019 09:58 Informacja Koła Łowieckiego GÓRNIK Lubin o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 na terenie obwodów 58 i 125.
20.08.2019 12:29 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie usługi pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin - 2019”
20.08.2019 10:48 Informacja o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne "wznowienie punktów granicznych części działki nr 197 w Gorzelinie".
07.08.2019 08:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna