Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2017 13:02 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
09.03.2017 14:38 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2017 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
08.03.2017 10:53 Decyzja Wójta Gminy Lubin w przedmiocie uchylenia decyzji z dnia 6 czerwca 2016r., znak sprawy: RO.420.01.2016, w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy "WYRAJ" w Oborze
07.03.2017 10:09 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
06.03.2017 14:13 Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na rok szkolny 2017/2018
06.03.2017 14:11 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS I OŚMIOLETNICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUBIN NA ROK SZKOLNY 2017/2018
02.03.2017 09:11 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Wykonanie badań monitoringowych zamkniętych składowisk odpadów komunalnych w Siedlcach i Niemstowie” w 2017 r.
01.03.2017 08:49 Konsultacje społeczne zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
28.02.2017 12:33 Obwieszczenie Ministra Środowiska zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarze ,,Retków - Ścinawa"
27.02.2017 10:06 Informacja w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin obowiązującą od dnia 1 września 2017r. oraz planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubin od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. wraz z informacją o granicach obwodów tych szkół
22.02.2017 14:08 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
21.02.2017 15:00 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
21.02.2017 11:47 Ogłoszenie o XLVI sesji Rady Gminy Lubin.
17.02.2017 12:26 Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Lubin
17.02.2017 11:56 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
14.02.2017 13:03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Księginice.
13.02.2017 14:43 Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH - ETAP II
13.02.2017 12:27 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
13.02.2017 11:13 Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lisiec
09.02.2017 14:01 OTWARTY KONKURS OFERT na 2017 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
06.02.2017 08:28 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i projektów oświatowych w 2017 roku
03.02.2017 14:55 Zapytanie ofertowe dot. projektu dla zad. „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
03.02.2017 07:30 Zarządzenie nr 989/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 01.02.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
20.01.2017 13:57 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i projektów oświatowych w 2017 roku.
20.01.2017 08:40 Informacja o zwrocie podatku akcyzowego - luty 2017 rok
18.01.2017 11:54 Zawiadomienie Wójta Gminy Lubin o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Chróstniku dla przeprowadzenia wyboru sołtysa
16.01.2017 12:22 Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Siedlce.
13.01.2017 14:10 Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku
12.01.2017 10:13 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
11.01.2017 11:53 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalnosci Komunalnej Rady Gminy Lubin

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna